Zachęcam do zapoznania się z artykułem, ukazującym 12 zdrowych sposobów na poprawę samopoczucia. Niektóre oczywiste, inne zaskakujące. Ale wszystkie naukowe potwierdzone.
http://psychologia-spoleczna.pl/aktualnosci/2345-12-zdrowych-sposobow-poprawiajacych-samopoczucie.html

Jakub Zieliński – psycholog (12.12.2017)