Z przyjemnością zawiadamiamy że do drugiego etapu XXXV Olimpiady Języka Angielskiego zakwalifikowali się Magdalena Czernecka oraz Barnaba Piotrowski.
Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!

Informacje dotyczące zawodów II stopnia:
Terminy:
24 stycznia 2011 r. - część pisemna, godzina 9.00,  Aula 1.43  Wydział
Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
25 stycznia 2011 r.- cześć ustna, godzina 9.00, Wydział Filologiczny