W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanego przez Perspektywy i Rzeczpospolitą Gdańskie Liceum Autonomiczne uplasowało się na 29 miejscu w kraju!

Ranking 2011

W tym roku po raz pierwszy o lokacie decydowały nie tylko, jak dotychczas, wyniki olimpiad, ale również wyniki egzaminu maturalnego.
W podrankingu maturalnym GLA zajęło znakomite 13 miejsce w kraju!

Podranking maturalny 2011

W rankingu najlepszych Liceów Ogólnokształcących w województwie pomorskim GLA uplasowało się na 5 miejscu!

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2011 - woj.pomorskie