Informujemy, że decyzją Wysokiej Kapituły X Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku oraz w efekcie sukcesów uczniów GLA w olimpiadach społeczno - prawnych, Gdańskie Liceum Autonomiczne uzyskało status SREBRNEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r. przyznawany szkołom, w których edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na bardzo wysokim poziomie.
https://coptiosh.eu/X-Ranking-2021-za-rok-szkolny-2019-20-jest-juz-znany_1157.html

Monika Biblis
(09.03.2021)