Z przyjemnością informujemy, że uczeń GLA Krzysztof Grabias uzyskał tytuł laureata w Konkursie matematycznym "Be quick and win" organizowanym przez Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Politechnikę Częstochowską.
https://km.pcz.pl/konkurs/?id=main

Serdecznie gratulujemy!

Monika Biblis (16.05.2022)