Z wielką radością informujemy, że Beata Szurek - tegoroczna absolwentka naszego liceum - otrzymała Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita w roku akademickim 2011/2012.

Stypendium im. Fahrenheita jest stypendium naukowym przeznaczonym na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów zagranicznych najwybitniejszym maturzystom, absolwentom polskiej lub międzynarodowej matury.

Gorąco zachęcamy naszych uczniów do składania wniosków o to stypendium w przyszłym roku.

Beacie serdecznie gratulujemy!