W dniu 30 czerwca 2021r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pana Bartłomieja Kulasa, nauczyciela geografii, ekonomii oraz przedsiębiorczości w GLA, pod tytułem: "Ordynacja wyborcza w Polsce a wyniki wyborów parlamentarnych. Wariantowa analiza możliwych zmian w ujęciu geografii wyborczej".
Po jej wysłuchaniu, uchwałą przyjętą jednogłośnie, Rada Dyscypliny Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego nadała panu Bartłomiejowi stopień Doktor Nauk Społecznych.
Serdecznie gratulujemy!

Monika Biblis (30.06.2021)

Z dumą i radością informujemy, że nasza uczennica klasy 1 humanistycznej Ola Jurasza wraz ze swoją drużyną zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Świata Odysei Umysłu. Ola walczyła w drużynie SZKOLA GEDANENSIS GDANSK#32815.
Serdecznie gratulujemy!!!


https://www.odysseyofthemind.com/virtual-world-finals-2021-scores/

Monika Biblis (20.06.2021)

Z radością informujemy, że nasz uczeń klasy 2 humanistycznej senior Antonii Wyligała osiągnął kolejny sukces w konkursach przedmiotowych.
Uzyskał tytuł finalisty w IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o III RP COPTIOSH organizowanej przez COPTIOSH - Centrum Organizacji Przedmiotowo - Tematyczno - Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno - Historycznych prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjno - Oświatowe COPTIOSH w Białymstoku.

Tym samym zakończył swoje tegoroczne zmagania w olimpiadach przedmiotowych. Podsumowując: w tym roku szkolnym zdobył łącznie 6 tytułów olimpijskich. Został finalistą 4 olimpiad ogólnopolskich: Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o III RP COPTIOSH oraz Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie COPTIOSH. Tytuł laureata uzyskał w 2 ogólnopolskich olimpiadach: Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym COPTIOSH oraz Olimpiadzie Wiedzy Historycznej COPTIOSH.

Czapki z głów!!! Serdecznie gratulujemy!

 

Monika Biblis (20.06.2021)