W sobotę 14 maja 2011 r.odbył się tradycyjny majowy spacer po wystawach w Druskiennikach, gdzie swoje prace wystawiła Pani Ania Szpadzińska-Koss. Wyjazd ten został zorganizowany w ramach współpracy kulturalnej Gdańska z Druskiennikami (Litwa) pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Szreder odniosła ogramny sukces w konkursie On The Road. Jury było pod ogromnym wrażeniem nadesłanej pracy przyznając I miejsce naszej uczennicy. Swoją decyzję umotywowało bardzo orginalnym ujęciem tematu i zastosowanym słownictem, które świadczą o niewątpliwym talencie lingwistyczno - litarackim Agnieszki.

Gratulujemy!

Jan Czarnecki znalazł się na liście laureatów i osób wyróżnioonych XII edycji Konkursu Internetowego organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej pod patronatem Programu Interk@sa. Uniwersytet Gdański natomiast ogłosił Wyniki Finału Ligi Matematycznej 2010/2011, w której Jan Czarnecki zajął drugie miejsce. Z dobrej strony pokazali się również Dominik Mich i  Krzysztof Świeczkowski zajmując kolejno 12 i 16 miejsce.

Gratulujemy!