Z dumą informujemy, że w ramach współpracy podjętej przez firmę Procam z Gdańską Fundacją Oświatową zdolni młodzi ludzie z mniejszych miast oraz wsi mają szansę na zdobycie stypendium naukowego w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Wszystkie szczegóły znajdują się pod tym linkiem:
https://www.procam.pl/edukacja/

Zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Monika Biblis (02.01.2020)

18 grudnia 2019 w laboratorium chemicznym GLA uczniowie klasy 2 medycznej wzięli udział w warsztatach poświęconych oddychaniu komórkowemu. Zostały przeprowadzone w szkole przez dr hab. Wojciecha Pokorę z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas czterogodzinnych zajęć uczniowie mieli okazję pracować z materiałem roślinnym i zwierzęcym badając proces, intensywność i tempo oddychania komórkowego, dzięki czemu mogli w praktyce zaobserwować procesy i reakcje biochemiczne omawiane na lekcjach biologii.

[galeria]

Anna Osieczko (20.01.2020)

W GLA stawiamy na nauczanie przez doświadczanie! 10 stycznia 2020r. uczniowie klasy 2 medycznej  przeprowadzili na lekcji biologii serię doświadczeń, podczas których badali wpływ czynników fizycznych i chemicznych na właściwości enzymów na przykładzie katalazy uzyskanej z soku z ziemniaka. Uśmiech na twarzach uczniów po uzyskaniu pozytywnego efektu doświadczenia jest najlepszym świadectwem, że taki model nauczania ma sens.

[galeria]

Anna Osieczko (20.02.2020)