W ramach cyklu Prawnicze wtorki uczniowie klas humanistycznych GLA wzięli udział w spotkaniu  z sędzią Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, panem Sławomirem Steinbornem. Spotkanie  dotyczyło prawa karnego procesowego. Pan sędzia, by przybliżyć tematykę młodzieży, wykorzystał swoje doświadczenie zawodowe (oprócz tego, że jest sędzia, pracuje także jako wykładowca UG oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie). Merytoryczne spotkanie objęło również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich, co okazało się szczególnie interesujące dla młodych ludzi. Dyskusja została zilustrowana licznymi przykładami praktycznymi. Pytania młodzieży dotyczyły także studiów prawniczych i ich specyfiki.

Iwona Walendziak (13.03.2019)