28 grudnia 2019r. z inicjatywy Gdańskiego Stowarzyszenia Stypendystów im. Fahrenheita odbył się pierwszy Zjazd Stypendystów im. Fahrenheita. Uczestniczyli w nim także nasi absolwenci.
Podczas spotkania pokazano jeden z projektów Stowarzyszenia - Drzewo Stypendystów Fahrenheita, którego autorami są Aleksandra Zakidalska oraz Aleksander Ast.
Na jego gałęziach bardzo wielu absolwentów Gdańskiego Liceum Autonomicznego.
Jesteśmy z Was dumni!

Drzewo oraz informacje o Stypendium i Stypendystach będzie można znaleźć na stornie Stowarzyszenia http://gssfahrenheit.pl/ oraz na blogu Stypendystów Fahrenheita https://www.gdansk.pl/fahrenheit .

Monika Biblis (13.01.2020)