Informujemy, że zgodnie z decyzją Rządu RP o przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych i szkół wyższych do Wielkanocy, Gdańskie Liceum Autonomiczne kontynuuje zawieszenie zajęć szkolnych do 13 kwietnia 2020r. Proces edukacji będzie wciąż realizowany w formie zdalnej.

Wszystkie regulacje prawne związane z kształceniem zdalnym znajdziecie Państwo w komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

O wszystkich decyzjach Szkoły będziemy informować uczniów, nauczycieli oraz rodziców drogą mailową. Prosimy o śledzenie korespondencji.
Ponownie zwracamy się do rodziców z prośbą  o współpracę w zakresie monitorowania sposobu spędzania czasu przez uczniów oraz realizowania przez nich zadań edukacyjnych.

Monika Biblis (21.03.2020)