Wszystkich zdających oraz członków zespołów nadzorujących a także inne osoby zaangażowane w organizację egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 prosimy o uważną lekturę procedur.

[procedury dla zdających]

[procedury techniczno-administracyjne]

[procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19]

[procedury dla zespołów nadzorujących]

Monika Biblis (21.05.2020)