W dniach 16 – 21 czerwca odbyły się w GLA prawybory korespondencyjne z wykorzystaniem formularzy Google. Wydarzenie cieszyło się duża popularnością wśród członków społeczności szkolnej.

Wyniki zbiorcze:
W głosowaniu wzięło udział 134 spośród 185 uprawnionych. Frekwencja w skali szkoły wyniosła 70,81%. Oddano 131 głosów ważnych i 3 głosy nieważne. Niekwestionowane zwycięstwo już w pierwszej turze odniósł Rafał Trzaskowski. Pomiędzy Krzysztofem Bosakiem, Szymonem Hołownią i Robertem Biedroniem toczyła się zażarta walka o drugie miejsce, a ostateczne wyniki kandydatów były zbliżone. Pozostali ubiegający się o urząd Prezydenta RP uzyskali niewielkie poparcie lub nie otrzymali żadnych głosów.

Kolejni kandydaci otrzymali następujące poparcie (% głosów ważnych):
1. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 69 głosów (52,7%)
2. Ex aequo:
BOSAK Krzysztof – 18 głosów (13,74%)
HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 18 głosów (13,74%)
4. BIEDROŃ Robert – 17 głosów (12,98%)
5. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 4 głosy (3,05%)
6. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 3 głosy (2,29%)
7. DUDA Andrzej Sebastian – 2 głosy (1,53%)
8. JAKUBIAK Marek – 0 głosów (0%)
9. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - 0 głosów (0%)
10. TANAJNO Paweł Jan - 0 głosów (0%)
11. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz - 0 głosów (0%)

 

Wyniki według klas:
W głosowaniu wzięli udział wszystkich 12 klas GLA. Zdecydowanie najwyższym zaangażowaniem wykazały się klasy humanistyczne, a zwłaszcza 1 humanistyczna junior, w której zagłosowali wszyscy uczniowie. Frekwencja według klas przedstawia się następująco:
1. 1Dhum junior – 9/9 (100%)
2. 1Dhum senior – 9/10 (90%)
3. 1Ceko junior – 12/14 (85,71%)
4. 2Dhum – 8/10 (80%)
5. 2Bmatfizinf – 14/18 (77,78%)
6. 1Bmatfizinf junior – 15/20 (75%)
7. 2Amed – 12/17 (70,59%)
8. 1Amed senior – 14/20 (70%)
9. 1Bmatfizinf senior – 13/20 (65%)
10. 1Ceko senior – 10/16 (62,50%)
11. 1Amed junior – 11/18 (61,11%)
12. 2Ceko – 7/13 (53,85%)

 

 

 

W głosowaniu we wszystkich klasach za wyjątkiem 1Bmatfizinf senior (gdzie największe poparcie uzyskał Krzysztof Bosak), zwyciężył Rafał Trzaskowski, ale poparcie dla jego kandydatury było zróżnicowane i wahało się od 23% w klasie 1Bamtfizinf do prawie 86% w 2Ceko. Zmienne było także poparcie dla pozostałych kandydatów. Na drugiej pozycji w klasach 1Ceko junior i 1Dhum junior oraz 2Amed i 2Ceko uplasował się Robert Biedroń, tymczasem w klasach 1Amed senior i 1Ceko senior był to Szymon Hołownia. Co ciekawe, w żadnej z klas ekonomicznych głosów nie otrzymał Krzysztof Bosak, który jednak dobrze wypadał w klasach matfizinf, a także 1Dhum senior.
Szczegółowe wyniki przedstawiono w opracowaniach graficznych.

Bartłomiej Kulas, Andrzej Walczak (23.06.2020)