W dniach 22 -30 lipca 2021r. Gdańskie Liceum Autonomiczne rozpocznie rekrutację uzupełniającą do wybranych profili, w miarę dostępności miejsc.
Zapraszamy do kontaktu indywidualnego (mailowego lub telefonicznego) z sekretariatem szkoły.

Monika Biblis (22.07.2021)