W związku z rezygnacją z dniem 31.12.2021 r. Pani Bożeny Pawlak z funkcji Prezesa Zarządu, Rada Gdańskiej Fundacji Oświatowej podjęła uchwałę nr 4/2021 z 16.12.2021 r. o wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Pani Ewy Czech od dnia 01.01.2022 r.

Pani Ewa Czech - posiada ponad 30 letnie doświadczenie w pracy edukacyjnej. Od 2003 r. związana z Gdańską Fundacją Oświatową, najpierw jako dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej „Osiek”, a następnie jako pełnomocnik ds. Szkół i Placówek, członek Zarządu i Rady Gdańskiej Fundacji Oświatowej. Absolwentka studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, animacji współpracy środowiskowej oraz zarządzania placówkami oświatowymi. Swój rozwój zawodowy realizowała m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej i Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Pedagog, terapeuta.