„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci...”
Wisława Szymborska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy dzisiaj wiadomość o śmierci Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza.

Cześć Jego pamięci!

Społeczność Gdańskich Szkół Autonomicznych (14.01.2019)

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na kolejne spotkania dla rodziców. Odbędą się w najbliższy czwartek tj. 17 stycznia 2019r. i będą  przebiegały wg następującego harmonogramu:

Spotkania z opiekunami profilowymi:

Klasy III

III ekon - sala 110, pani Ewa Sołohubiak-Borchert - godz. 17.00

III med - sala 200, pan Bogusław Dręczewski - godz. 17.00

III hum-praw-arch - sala 4, pani Agnieszka Szyk - godz.17.00

Uwaga! III mat-fiz/mat-inf - sala 114, pan Wojciech Babiański - godz. 16.30


Klasy II

II med - sala 201, pani Katarzyna Kozłów - godz. 17.00

II hum-praw-art - sala 301, pan Cezary Tulin - godz.17.00

II ekon - sala 110, pani Ewa Sołohubiak-Borchert - godz.17.00

Uwaga! II mat-fiz/mat-inf - sala 114, pan Wojciech Babiański - godz. 16.30


Klasy I

I med - sala 406, pan Dariusz Grzenkowski - godz. 17.00

I ekon - sala 111, pani Dorota Ponczek - godz.17.00

I praw - sala 402, pani Beata Rogozińska - godz.17.00

I mat-fiz/mat-inf - sala 114, pan Wojciech Babiański-  godz.17.00


17.30 - 18.30 – indywidualne konsultacje nauczycieli przedmiotów

J.angielski – sala 302

Matematyka – sala 303

Biologia, chemia – sala 200

WF + fizyka – sala 111

J.niemiecki, j.francuski – sala 4

J.hiszpański – sala 3

J.polski – sala 402

Historia, historia sztuki, j.łaciński – sala 301

Informatyka – sala 300

Geografia, WOS – sala 110

Podstawy przedsiębiorczości, ekonomia – sala 214

Dyżur psychologa szkolnego w godz. 17:00 – 18:00, pokój 409 – pan Jakub Zieliński

Zapraszamy!

Monika Biblis (11.01.2019)

W dniu 11 stycznia 2019 r. zostały przeprowadzone wybory na Przewodniczącego Rady Uczniów Gdańskiego Liceum Autonomicznego.

Obliczenia głosów dokonała Komisja Skrutacyjna w składzie:

Ewa Sołohubiak-Borchert  – nauczyciel geografii

Iwona Izbrandt-Olejniczak  – nauczyciel języka hiszpańskiego

Maja Pobuta  – uczennica kl. 3 ekonomicznej/Przewodnicząca Rady Uczniów GLA

Wyniki głosowania:

1.     Artur Lempkowski – 43 głosów

2.     Juliusz Orłowski – 40 głosów

3.     Zuzanna Dzwilewska – 29 głosów

4.     Tymon Gierałtowski – 26 głosów  

Głosowało osób: 140

W tym klasy 1 – 47 osób, klasy 2 – 55 osób; klasy 3 – 38 osób

Głosów ważnych oddano:  138

Głosów nieważnych: 2

Frekwencja:  73 %

W związku z powyższym funkcję Przewodniczącego Rady Uczniów GLA  z dniem 14.01.2018 obejmuje Artur Lempkowski, uczeń klasy 2 medycznej.

Ewa Sołohubiak-Borchert (11.01.2019)