Na co przekazaliśmy 1 % podatku w tym roku?

Z przyjemnością informujemy, że z tytułu 1% podatku przekazanego przez Państwa na rzecz Gdańskich Szkół Autonomicznych, szkoły otrzymały w 2020 roku kwotę 18 592,50 zł (z tytułu rozliczeń podatkowych za rok 2019).

Dzięki przekazanej przez Państwa kwocie udało się sfinansować:

  • stypendia dla zdolnych uczniów za wybitne osiągnięcia– 5200 zł,

oraz doposażyć szkolne pracownie przedmiotowe:

  • dyski SSD podnoszące wydajność komputerów w pracowni komputerowej – 4784 zł,
  • kamerki internetowe do nauki zdalnej – 3490zł,
  • projektory do sal lekcyjnych – 5118,50 zł.

Na co przekażemy 1 % podatku w przyszłym roku?

W roku 2021 chcemy przeznaczyć 1 % podatku dochodowego za rok 2020, podobnie jak w latach ubiegłych, na:

  • fundusz stypendialny dla wybitnie zdolnych kandydatów do GSA,
  • fundusz wspierania uczniów GSA, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej,
  • doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych.

Jak wpłacić 1% podatku na Gdańskie Szkoły Autonomiczne?

Wypełniając formularz PIT należy w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" wpisać numer KRS Gdańskiej Fundacji Oświatowej – 0000069788 oraz kwotę przekazywanego podatku. Aby kwota ta zasiliła konto Gdańskich Szkół Autonomicznych w rubryce "Informacje uzupełniające" jako cel szczegółowy 1% proszę wpisać GSA lub Gdańskie Szkoły Autonomiczne oraz zaznaczyć, iż wyrażają Państwo zgodę, pozwalającą fiskusowi na przekazanie nam informacji umieszczonych w pozycji "Cel szczegółowy 1%".

 

 


 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty z tytułu 1% podatku.
Dodatkowe informacje na stronie www.gfo.pl w zakładce „1% podatku”.