W imieniu społeczności Gdańskich Szkół Autonomicznych pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom za dotychczasowe wsparcie w postaci przekazania na rzecz Szkół 1% podatku.

Na co przekazaliśmy 1 % podatku w tym roku?
Miło nam poinformować, że w 2018 roku Gdańskie Szkoły Autonomiczne otrzymały z tytułu 1% podatku kwotę 9620,20 zł, która została przeznaczona na częściowe dofinansowanie:
- stypendiów dla wybitnie zdolnych uczniów (7100,00 zł),
- doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych (2520,20 zł).

Na co przekażemy 1 % podatku w przyszłym roku?
Kwoty uzyskane z tytułu 1% podatku w 2019 roku, tak jak w poprzednim roku, przeznaczymy na:
- stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej,
- stypendia dla wybitnie zdolnych uczniów,
- doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych.

Jak wpłacić 1% podatku na Gdańskie Szkoły Autonomiczne?
Wypełniając formularz PIT należy w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" wpisać numer KRS Gdańskiej Fundacji Oświatowej – 0000069788 oraz kwotę przekazywanego podatku. Aby kwota ta zasiliła konto Gdańskich Szkół Autonomicznych w rubryce "Informacje uzupełniające" jako cel szczegółowy 1% proszę wpisać GSA lub Gdańskie Szkoły Autonomiczne oraz zaznaczyć, iż wyrażają Państwo zgodę, pozwalającą fiskusowi na przekazanie nam informacji umieszczonych w pozycji "Cel szczegółowy 1%".

 

 


 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty z tytułu 1% podatku.
Dodatkowe informacje na stronie www.gfo.pl w zakładce „1% podatku”.