Gdańskie Liceum Autonomiczne najlepsze w Trójmieście!

z wielką radością informujemy, że Gdańskie Liceum Autonomiczne zajęło 1 miejsce w Trójmieście w rankingu Gazety Wyborczej na podstawie EWD.

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/56,35636,12965685,1__miejsce,,7.html

Pokonaliśmy wszystkie licea publiczne i niepubliczne z całego Trójmiasta!

Ranking powstał w oparciu o dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obejmujące wyniki egzaminów maturalnych z ostatnich trzech lat.

W raporcie CKE narzędziem oceny szkół jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana, która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności uczniów poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają. Wyniki wszystkich szkół są upublicznione na stronie http://matura.ewd.edu.pl/.

Bardzo się cieszymy, że praca naszych uczniów, nauczycieli, wszystkich pracowników GLA oraz wsparcie rodziców przyniosły tak znakomite efekty.

Gratulujemy i dziękujemy całej społeczności Gdańskiego Liceum Autonomicznego

Dyrekcja GLA (03.12.2012)