Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gdańska Fundacja Oświatowa zrealizowała projekt pn.:
„Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”,
współfinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

logo GFOlogo PPP Osieklogo GSAlogo SSAlogo ISGlogo IPG