J.polski - 14 i 15 maja 2019
J. angielski - 16 maja 2019
J. hiszpański - 16 maja 2019
J. francuski - 10 maja 2019
J. niemiecki - 9 maja 2019

O szczegółach, w tym godzinach wejść na egzamin, będą informować maturzystów opiekunowie profilowi.

Monika Biblis (25.04.2019)

W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajduje się lista przyborów i materiałów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów maturalnych w 2018r.
http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_i_komunikaty/2017/2017_09_01_Komunikat_o_przyborach.pdf

Monika Biblis (05.09.2017)