W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajduje się lista przyborów i materiałów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów maturalnych w 2020r. Prosimy tegorocznych maturzystów o zapoznanie się z jego treścią.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Monika Biblis (19.08.2019)

J.polski - 14 i 15 maja 2019
J. angielski - 16 maja 2019
J. hiszpański - 16 maja 2019
J. francuski - 10 maja 2019
J. niemiecki - 9 maja 2019

O szczegółach, w tym godzinach wejść na egzamin, będą informować maturzystów opiekunowie profilowi.

Monika Biblis (25.04.2019)