W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajduje się lista przyborów i materiałów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów maturalnych w 2021r. Prosimy tegorocznych maturzystów o zapoznanie się z jego treścią.
https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2020/2020-08-20_E8_EM_Komunikat_o_przyborach.pdf

Monika Biblis (21.08.2020)