Język niemiecki, 11 maja

Komisja:

Przewodniczący: Edyta Smolińska

Członek zespołu: Lucyna Dorawa-Biłanicz

1.      8.00-8.15  Rózio         Julia

         8.25           Ogłoszenie wyników