W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajduje się lista przyborów i materiałów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów maturalnych w 2018r.
http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_i_komunikaty/2017/2017_09_01_Komunikat_o_przyborach.pdf

Monika Biblis (05.09.2017)

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Inne/2018/20170901_harmonogram_egz.pdf

Monika Biblis (16.08.2017)