GDAŃSKA FUNDACJA OŚWIATOWA
Pełnia Edukacji

Realizujemy autorskie inicjatywy oraz oferujemy kompleksowe rozwiązania zapewniające najwyższą jakość edukacji.
W naszych szkołach, przedszkolach i poradniach tworzymy przyjazne i bezpieczne środowisko, w którym dzieci i młodzież w pełni rozwijają swój potencjał w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku.
W oparciu o nasze wartości, kompetencje i zaangażowanie całego zespołu dbamy o to, by rozwój ten był wszechstronny i zrównoważony.

WARTOŚCI GFO

1. Szacunek:
a.uznanie podmiotowości i indywidualności każdego człowieka
b.traktowanie wszystkich z życzliwością i empatią
c.tolerancja i otwartość na różnorodność
d.relacje oparte na dialogu i wzajemnym zrozumieniu

2. Odpowiedzialność:
a.obowiązek dbałości o wypowiadane słowa, podejmowane działania oraz wspólne dobro i środowisko
b.świadomość tego, że gdy popełniamy błędy, należy je naprawić
c.to wartość zarówno na poziomie osobistym jak i zespołowym

3. Autonomia:
a.możliwość dokonywania samodzielnych wyborów
b.kształtowanie swojej ścieżki rozwoju
c.wolność myślenia i wyrażania siebie

4. Zaangażowanie:
a.proaktywność i gotowość do działania
b.przekonanie, że to, co i jak robimy, ma znaczenie
c.poszukiwanie obszarów do doskonalenia i rozwoju

Tworzymy Społeczność, w której wszyscy identyfikują się z przyjętymi wartościami.