Misją szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej jest zapewnienie warunków wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku.

Działania Szkół nastawione są na doskonalenie umiejętności uczniów z uwzględnieniem ich predyspozycji oraz kształtowania postaw samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności.

Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy całej społeczności szkolnej.

 


Dążymy do tego by nasz Uczeń był:

• wszechstronnie wykształcony,
• twórczy i samodzielny w myśleniu i działaniu,
• otwarty i komunikatywny,
• świadomy swoich możliwości i potrzeb,
• odpowiedzialny za siebie i innych,
• szanujący tradycje i wartości kraju w którym mieszka,
• aktywny w życiu społecznym,
• dbający o środowisko,
• uczący się przez całe życie i przygotowany do życia w zmieniającym się świecie.

 


Nauczyciel szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej w swojej pracy kieruje się zasadami etyki, dobrem i potrzebami ucznia. Dba o swój rozwój osobisty i zawodowy. Jest:

• odpowiedzialny,
• konsekwentny,
• życzliwy,
• zaangażowany,
• kreatywny,
• inspirujący i wspierający,
• otwarty na zmiany.