Prezentujemy Państwu pierwsze zestawienie wyników egzaminu maturalnego 2010. Wykresy opierają się tylko na wynikach egzaminu na poziomie podstawowym i dotyczą tylko trzech przedmiotów (matematyka, język obcy nowożytny, język polski). Wynika to z faktu, iż w sesji wiosennej 2010 egzamin z wymienionych wyżej przedmiotów na poziomie podstawowym zobowiązany był pisać każdy uczeń - stanowią zatem one najlepsze, choć nadal niedoskonałe, tło ułatwiające porównanie wybranych gdańskich szkół (źródło danych OKE Gdańsk).

Ewa Klinginberg-Krysiak (13.09.2010)