W tegorocznej edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektyw Gdańskie Liceum Autonomiczne kolejny raz uzyskało tytuł Złotej Szkoły.

Tym razem nasze liceum uplasowało się na 46 miejscu w Polsce. W podrankingu maturalnym zajęliśmy 44 miejsce w kraju a w podrankingu olimpijskim miejsce 59 w Polsce.
W województwie pomorskim zajęliśmy III miejsce a w Trójmieście II miejsce.

https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Gdańskie Liceum Autonomiczne jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły".

Monika Biblis (12.01.2023)