Informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu najlepszych trójmiejskich liceów opublikowanym przez Gazetę Wyborczą, który powstał w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych obejmujące wyniki egzaminów maturalnych z ostatnich trzech lat Gdańskie Liceum Autonomiczne uplasowało się na drugiej pozycji w Trójmieście osiągając wynik 11,6 pkt.

W raporcie CKE narzędziem oceny szkół jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana, która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności uczniów poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają.
Jeżeli chodzi o EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych GLA jest wciąż na I miejscu z rekordowym w skali Trójmiasta wynikiem 6,8 pkt. Z przedmiotów humanistycznych również uzyskaliśmy wysoki wynik 4,8pkt co daje nam III  miejsce w Trójmieście,ex aequo z V LO w Gdańsku.
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/56,35612,22500427,2-miejsce-gdanskie-liceum-autonomiczne-11-6-pkt,,10.html

Monika Biblis (12.10.2017)