Z ogromną radością radością informujemy, że kolejny rok z rzędu Gdańskie Liceum Autonomiczne uzyskało tytuł Złotej Szkoły w Rankingu Perspektyw. Tym razem nasze liceum uplasowało się na 45 miejscu w Polsce (w zeszłym roku 46) W podrankingu maturalnym zajęliśmy 57 miejsce w kraju (w zeszłym roku 63) a w podrankingu olimpijskim, tak jak rok temu, 28 miejsce w Polsce.

W województwie pomorskim zajęliśmy V miejsce a w Gdańsku III miejsce.
Gratulujemy wszystkim członkom społeczności szkolnej!

https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Gdańskie Liceum Autonomiczne jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły".

Monika Biblis (27.01.2021)