Informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu najlepszych trójmiejskich liceów opublikowanym przez trójmiasto.pl, który powstał w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obejmujące wyniki egzaminów maturalnych z ostatnich trzech lat (2019-2021) Gdańskie Liceum Autonomiczne uplasowało się na drugiej pozycji w Trójmieście a pierwszej w Gdańsku osiągając wynik 7,7 pkt.

III Liceum Ogólnokształcące - Gdynia 12,4
Gdańskie Liceum Autonomiczne - 7,7
V Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk 5,5
VI Liceum Ogólnokształcące - Gdynia 4,7
I Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk 4,7
III Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk 4,6
II Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk 4,3
XX Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk 4,0
II Liceum Ogólnokształcące - Sopot 3,8
VIII Liceum Ogólnokształcące - Gdańsk 2,8

W raporcie CKE narzędziem oceny szkół jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana, która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności uczniów poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają.
https://nauka.trojmiasto.pl/Ktore-licea-najefektywniej-ucza-w-Trojmiescie-Ranking-wskaznika-EWD-n160552.html

Monika Biblis (18.10.2021)