Z ogromną radością donosimy, że w tegorocznej edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektyw Gdańskie Liceum Autonomiczne kolejny raz uzyskało tytuł Złotej Szkoły.
odnotowaliśmy ogromne skoki we wszystkich kategoriach!!!

Tym razem nasze liceum uplasowało się na 33 miejscu w Polsce (w zeszłym roku 45) W podrankingu maturalnym zajęliśmy 51 miejsce w kraju (w zeszłym roku 57) a w podrankingu olimpijskim 14 miejsce (w zeszłym roku 28)

W województwie pomorskim zajęliśmy III miejsce (w zeszłym roku V) a w Gdańsku II miejsce ( w zeszłym roku III)

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-maturalny-liceow

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-szkol-olimpijskich

https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-pomorski

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Gdańskie Liceum Autonomiczne jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły".

Monika Biblis (12.01.2022)