Informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu najlepszych trójmiejskich liceów opublikowanym przez Gazetę Wyborczą, który powstał w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych obejmujące wyniki egzaminów maturalnych z ostatnich trzech lat Gdańskie Liceum Autonomiczne uplasowało się na drugiej pozycji w Trójmieście osiągając wynik 10,6 pkt.

W raporcie CKE narzędziem oceny szkół jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana, która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności uczniów poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają.

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/56,35612,24177734,2-miejsce-gdanskie-liceum-autonomiczne-10-6-pkt,,10.html

Monika Biblis (21.12.2018)