Niedawno na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczono opracowanie dotyczące wyników matur w każdej szkole w Polsce.
http://matura.ewd.edu.pl
Sprawnie działająca wyszukiwarka (z prawej strony) pozwala szybko odnaleźć interesującą nas szkołę, a wbudowany moduł porównawczy umożliwia obrazowanie wyników wybranych szkół na jednym wspólnym wykresie.
Wszystkie prezentowane wykresy są zbudowane w identyczny sposób:
Środek elipsy, odpowiadającej danej szkole, pokazuje
a)    na osi poziomej - średni wynik uczniów z przedmiotów dotyczących danego wykresu w tzw. skali znormalizowanej.  Im bardziej w prawo, tym wynik szkoły był lepszy.
b)    Na osi pionowej – średni przyrost wiedzy uczniów pomiędzy ukończeniem gimnazjum, a maturą (czyli tzw. EWD – edukacyjną wartość dodaną).  Im wyżej – tym więcej zyskali uczniowie w ciągu ostatnich trzech lat nauki.
Rozmiar elipsy uwarunkowany jest dokładnością oszacowania statystycznego jej wyników. Zgodnie z prawami statystyki im więcej uczniów tym dokładniejsze oszacowanie wyniku szkoły – i dlatego opisująca te wyniki elipsa jest mniejsza. Prawdziwy wynik szkoły mieści się gdzieś na jej obszarze.
CKE dla każdej szkoły opracowała trzy wykresy, dotyczące różnych  przedmiotów. W każdym z nich były brane pod uwagę zarówno wyniki z poziomu podstawowego, jak i z rozszerzonego.

Poniżej prezentujemy wykresy uzyskane ze strony CKE przy wykorzystaniu modułu porównawczego.
Jako tło pokazano elipsy kilku liceów Gdańska o najlepszych wynikach (I, II, III, V, VIII i XX LO).
Elipsa odpowiadająca GLA jest  żółta i wyraźnie większa od pozostałych – co jest spowodowane nieco mniejszą liczbą absolwentów niż w pozostałych szkołach. 


Pierwszy wykres pokazuje wyniki z przedmiotów humanistycznych: języka polskiego,  historii oraz WOS-u.  

Drugi wykres dotyczy przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii i informatyki.


Trzeci wykres pokazuje wyniki z samej matematyki.

Absolwentom z ostatnich dwóch roczników serdecznie gratulujemy!  Niewątpliwie możecie być dumni z Waszych wyników.

Ewa Klinginberg-Krysiak (13.12.2011)