Informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu najlepszych trójmiejskich liceów opublikowanym przez Gazetę Wyborczą, który powstał w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych obejmujące wyniki egzaminów maturalnych z ostatnich trzech lat Gdańskie Liceum Autonomiczne uplasowało się na drugiej pozycji w Trójmieście a pierwszej w Gdańsku osiągając wynik 10,2 pkt.

1. III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni - 12,4 pkt

2. Gdańskie Liceum Autonomiczne - 10,2 pkt

3. III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku - 6,3 pkt

4. VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni - 5,9 pkt

5. II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie - 5,6 pkt

6. V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku - 4,5 pkt

7. I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku - 3,7 pkt

8. IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku - 3,6 pkt

9. XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku - 2,9 pkt

10. XXIV Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku - 2,4 pkt.

W raporcie CKE narzędziem oceny szkół jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana, która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności uczniów poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają.

https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26561315,ranking-ogolniakow-najlepsza-dziesiatka-trojmiasta-wg-wskaznika.html?fbclid=IwAR2qbgtDEjJ5ZmZOu4aQLSVwdpJPJrdgkiOnJyHyRVSj0QbOGYRQPwBqL-Q#s=BoxLoTrImg1

Monika Biblis (01.12.2020)