Informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu najlepszych trójmiejskich liceów opublikowanym przez Gazetę Wyborczą, który powstał w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych obejmujące wyniki egzaminów maturalnych z ostatnich trzech lat Gdańskie Liceum Autonomiczne uplasowało się na pierwszej pozycji w Trójmieście osiągając wynik 11,6 pkt.

W raporcie CKE narzędziem oceny szkół jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana, która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności uczniów poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają. Wyniki wszystkich szkół są upublicznione na stronie http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/

Jeżeli chodzi o EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych GLA jest wciąż na I miejscu W Trójmieście z wynikiem 6,1 pkt. Z przedmiotów humanistycznych uzyskaliśmy równie wysoki wynik 5,5 pkt co daje nam II  miejsce w Trójmieście.
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/56,35612,21087266,1-miejsce-gdanskie-liceum-autonomiczne-11-6-pkt,,11.html

Monika Biblis (08.12.2016)