Informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu najlepszych trójmiejskich liceów opublikowanym przez Gazetę Wyborczą, który powstał w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych obejmujące wyniki egzaminów maturalnych z ostatnich trzech lat Gdańskie Liceum Autonomiczne uplasowało się na czwartej pozycji w Trójmieście osiągając wynik 10,2 pkt.

W raporcie CKE narzędziem oceny szkół jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana, która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności uczniów poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają. Wyniki wszystkich szkół są upublicznione na stronie http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/

Jeżeli chodzi o EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych GLA jest wciąż na I miejscu W Trójmieście z wynikiem 5,9 pkt.

http://m.trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/56,106540,19408188,4_miejsce_gdanskie_liceum_autonomiczne_10_2_pkt,,7.html

Monika Biblis (05.01.2016)