Informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu najlepszych trójmiejskich liceów opublikowanym przez Gazetę Wyborczą, który powstał w oparciu o dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obejmujące wyniki egzaminów maturalnych z ostatnich trzech lat Gdańskie Liceum Autonomiczne uplasowało się na czwartej pozycji w Gdańsku a na siódmej w Trójmieście osiągając wynik 8,2 pkt.

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,17284082,Ranking_liceow_wg_EWD__PELNA_LISTA_TROJMIEJSKICH_PLACOWEK_.html

W raporcie CKE narzędziem oceny szkół jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana, która oznacza przyrost wiedzy i umiejętności uczniów poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają. Wyniki wszystkich szkół są upublicznione na stronie http://matura.ewd.edu.pl/.

Jeżeli chodzi o EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych GLA jest wciąż na I miejscu W Trójmieście z wynikiem 5,8 pkt.

Monika Biblis (23.01.2015)