Z przyjemnością informujemy, że nasza tegoroczna maturzystka uczennica klasy 4 medycznej Zuzanna Żyra uzyskała stypendium Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022.

https://www.kuratorium.gda.pl/lista-zgloszonych-kandydatow-ktorzy-otrzymali-stypendium-ministra-edukacji-i-nauki-za-wybitne-osiagniecia-edukacyjne-w-roku-szkolnym-20212022/

Monika Biblis (12.12.2022)