Z wielką radością informujemy, że nasi uczniowie uzyskali jednorazowe stypendia naukowe oraz sportowe Prezydenta Miasta Gdańska za rok szkolny 2018/2019.

Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnieni zostali:

Juliusz Banecki

Jakub Batkiewicz

Pola Biblis

Filipina Grzywacz

Wiktor Grzywacz

Marcelina Jagiełka

Maciej Kloskowski

Konrad Łegowski

Julia Osęka

Jakub Pellowski

Michał Polak

Jean Rauber

Monika Biblis (16.11.2019)