Z przyjemnością informujemy,że nasza tegoroczna maturzystka Maja Mosiewicz uzyskała stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018. Serdecznie gratulujemy!

Monika Biblis (06.03.2019)