Z przyjemnością informujemy, że dwóch naszych ubiegłorocznych absolwentów uzyskało stypendium Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021. Laureatami stypendium zostali:
Juliusz Banecki
Jan Tryka

https://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania-za-wybitne-osiagniecia-edukacyjne-w-roku-szkolnym-20202021/

Serdecznie gratulujemy!
Monika Biblis (14.12.2021)