Z przyjemnością informujemy, że aż czterech naszych uczniów uzyskało stypendium Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020.  Laureatami stypendium zostali:

Juliusz Banecki

Jakub Batkiewicz

Konrad Łęgowski

Ignacy Kucharski

https://www.kuratorium.gda.pl/wykaz-stypendystow-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania-za-wybitne-osiagniecia-edukacyjne-w-roku-szkolnym-20192020/

Serdecznie gratulujemy!

Monika Biblis (24.11.2020)