wielką satysfakcją informujemy, że w tegorocznej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita Kapituła wyróżniła naszą tegoroczną maturzystkę Martynę Szarek, obecnie studentkę prestiżowej uczelni Université Paris-Saclay. W tym roku przyznano tylko jedno nowe stypendium. Serdecznie gratulujemy!

Kontynuację stypendium przyznano również naszej absolwentce Marcelinie Jagiełce, która rozpoczyna ostatni, magisterski rok na University of Oxford.

Stypendium im. Fahrenheita jest pierwszym w Polsce stypendium naukowym przeznaczonym na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów zagranicznych najwybitniejszym maturzystom, absolwentom polskiej lub międzynarodowej matury.
Dzięki niemu najzdolniejsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, będący stałymi mieszkańcami Gdańska, mogą podjąć studia na prestiżowych uczelniach całego świata, gdzie osiągają najlepsze wyniki i stają się ambasadorami rodzinnego miasta za granicą.

Monika Biblis (16.09.2022)