Z wielką satysfakcją informujemy, że w tegorocznej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita Kapituła wyróżniła kolejny rok z rzędu aż pięciu naszych absolwentów. Serdecznie gratulujemy Ani Petruczynik, Ani Paszkowicz, Marcie Furmaniak, Szymonowi Kowarze oraz Bartoszowi Ekiertowi.
Stypendium im. Fahrenheita jest pierwszym w Polsce stypendium naukowym przeznaczonym na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów zagranicznych najwybitniejszym maturzystom, absolwentom polskiej lub międzynarodowej matury.
Dzięki niemu najzdolniejsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, będący stałymi mieszkańcami Gdańska, mogą podjąć studia na prestiżowych uczelniach całego świata, gdzie osiągają najlepsze wyniki i stają się ambasadorami rodzinnego miasta za granicą.

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/stypendia-im-gabriela-daniela-fahrenheita-wreczone-po-raz-14-poznaj-stypendystow-lista,a,123890

Monika Biblis (07.09.2018)