Z wielką satysfakcją informujemy, że w tegorocznej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita Kapituła wyróżniła aż pięciu naszych absolwentów. Serdecznie gratulujemy Ani Petruczynik, Marcie Furmaniak, Szymonowi Kowarze oraz Bartoszowi Ekiertowi, którzy stypendystami Fahrenheita zostali już kolejny rok z rzędu oraz naszej tegorocznej maturzystce Ani Paszkowicz, która już rozpoczęła studia na Uniwersytecie Fordham (USA) na kierunku światowe finanse i biznes.
Stypendium im. Fahrenheita jest pierwszym w Polsce stypendium naukowym przeznaczonym na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów zagranicznych najwybitniejszym maturzystom, absolwentom polskiej lub międzynarodowej matury.
Dzięki niemu najzdolniejsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, będący stałymi mieszkańcami Gdańska, mogą podjąć studia na prestiżowych uczelniach całego świata, gdzie osiągają najlepsze wyniki i stają się ambasadorami rodzinnego miasta za granicą.
W tym roku szkolnym GLA jest szkołą, która w Trójmieście może pochwalić się najwyższą liczbą absolwentów wyróżnionych stypendium Fahrenheita.

Monika Biblis (07.09.2017)