W październiku uczniowie wszystkich profili klas drugich Gdańskiego Liceum Autonomicznego zostali poddani diagnozie preferencji zawodowych oraz weryfikacji swoich wartości w celu jak najlepszego, a przede wszystkim świadomego przygotowania młodego człowieka do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia.
Cytując P. Voelkela, „kluczową rzeczą jest to, aby odkryć własne pasje, talenty, własny potencjał i zacząć inwestować właśnie w ten obszar“. Bo kiedy człowiek ma szansę czuć satysfakcję z tego, co robi? Wtedy, kiedy pracuje zgodnie ze swoimi mocnymi stronami, kiedy wierzy w to, co robi, ponieważ jest to zgodne z jego wartościami. Samoświadomość, czyli wiedza o tym, co robię w danym momencie i po co to robię, co osobiście jest dla mnie ważne, a co ważniejsze – jest kluczowa w procesie wyznaczania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Podczas spotkania z doradcą zawodowym, każdy licealista będzie miał możliwość swobodnej rozmowy, zapoznania się z wynikami diagnozy i z jej interpretacją doradczą. Otrzymane wyniki powinny być pretekstem do rozmów z najbliższymi osobami, a zaproponowane przez doradcę odpowiednie narzędzia powinny ułatwić młodemu człowiekowi stałe i samodzielne poszukiwanie własnej drogi życiowej oraz pozwolić mu świadomie rozwijać swój potencjał.

Barbara Darmorost – doradca zawodowy (15.10.2018)

To już tradycja w Gdańskim Liceum Autonomicznym, że uczniowie klas I zaraz po akademii rozpoczęcia roku szkolnego zmierzają do autokaru i udają się na obóz integracyjny. Przez trzy dni, w otoczeniu pięknej przyrody na Wyspie Sobieszewskiej uczniowie zapoznawali się ze swoimi rówieśnikami i opiekunami klas. Aby urozmaicić im wspólnie spędzany czas wraz z panią Basią Darmorost przeprowadziliśmy zajęcia integracyjne dla uczniów poszczególnych profili. Były niespodzianki, rywalizacja, dużo śmiechu i zabawy. Zachęcam do obejrzenia krótkiej kroniki filmowej z zajęć z Poradnią „Osiek”: https://www.facebook.com/1729787757315700/videos/562144447550682/

Jakub Zieliński-psycholog (10.10.2018)

Jak co roku w czerwcu nadszedł czas podsumowań. Odbyły się liczne konsultacje indywidualne z uczniami, którzy korzystali ze wsparcia psychologicznego. Na spotkaniach tych analizowaliśmy, co się zmieniło, na ile te zmiana może być trwała, nad czym możemy pracować w przyszłym roku. Z kolei na zajęciach grupowych zbierano informacje od uczniów, które tematy zajęć cieszyły się największą uwagą, jakie zagadnienia powinny pojawić się po wakacjach.

Jakub Zieliński – psycholog (06.07.2018)

W maju wspólnie z uczniami klas drugich przeszukiwaliśmy strony uczelni wyższych w poszukiwaniu informacji dotyczących rekrutacji na studia. Staraliśmy się znaleźć detale istotne z punktu widzenia absolwenta liceum. Szukaliśmy opisów kierunków, specjalizacji, wartości progów punkowych i wreszcie kryteriów przyjęcia na poszczególne studia. Oprócz tego uczniowie dowiedzieli się, co to są studia I czy II stopnia, studia podyplomowe i czym charakteryzują się tryby dzienny i niestacjonarny.

Jakub Zieliński – psycholog (08.06.2018)