Jak co roku w czerwcu nadszedł czas podsumowań. Odbyły się liczne konsultacje indywidualne z uczniami, którzy korzystali ze wsparcia psychologicznego. Na spotkaniach tych analizowaliśmy, co się zmieniło, na ile te zmiana może być trwała, nad czym możemy pracować w przyszłym roku. Z kolei na zajęciach grupowych zbierano informacje od uczniów, które tematy zajęć cieszyły się największą uwagą, jakie zagadnienia powinny pojawić się po wakacjach.

Jakub Zieliński – psycholog (06.07.2018)

W maju wspólnie z uczniami klas drugich przeszukiwaliśmy strony uczelni wyższych w poszukiwaniu informacji dotyczących rekrutacji na studia. Staraliśmy się znaleźć detale istotne z punktu widzenia absolwenta liceum. Szukaliśmy opisów kierunków, specjalizacji, wartości progów punkowych i wreszcie kryteriów przyjęcia na poszczególne studia. Oprócz tego uczniowie dowiedzieli się, co to są studia I czy II stopnia, studia podyplomowe i czym charakteryzują się tryby dzienny i niestacjonarny.

Jakub Zieliński – psycholog (08.06.2018)

W klasach trzecich Gdańskiego Liceum Autonomicznego odbyły się zajęcia, których celem było zwrócenie uwagi uczniów na aspekty związane ze sztuką autoprezentacji. Podczas warsztatów prowadzący przekazali podstawowe informacje dotyczące komunikacji słownej i niewerbalnej. W sposób praktyczny zwrócono uwagę na takie zagadnienia, jak gesty, mimika twarzy, postawa ciała, pierwsze wrażenia. A wszystkie te aspekty rozpatrywano dla potrzeb ustnego egzaminu maturalnego. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki za powodzenie naszych maturzystów.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy, Jakub Zieliński – psycholog (8.05.2018)

W wybranych klasach drugich Gdańskiego Liceum Autonomicznego, zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu zarządzania sobą w czasie. Uczniowie biorący udział w zajęciach poznali podstawowe informacje na temat organizacji czasu wolnego oraz swoich obowiązków i celów na przyszłość. Poprzez ćwiczenia mogli jasno i wyraźnie zobaczyć, na co przeznaczają swój cenny czas. Następnie dla porównania mieli możliwość zaplanować swój dzień bez żadnych ograniczeń, a tym samym zarządzać sobą w czasie. Na warsztacie była także mowa o perspektywie postrzegania czasu oraz sposobach i metodach na lepsze zarządzanie sobą w czasie.

Aleksandra Pluto-Prondzińska – studentka III roku pedagogiki, Jakub Zieliński – psycholog (27.03.2018)