Czwartego marca uczniowie pierwszych klas Gdańskiego Liceum Autonomicznego o profilu ekonomiczno-społecznym oraz humanistycznym wzięli udział w wycieczce po jednym z „pływających hoteli” kursujących przez Bałtyk. Na tej trasie pływają dwa bliźniacze statki: Stena Spirit i Stena Vision, które posiadają restauracje, bary, kawiarnie, pokłady widokowe oraz SPA, klub nocny z dyskoteką, sklepy itp. Podczas dwugodzinnego zwiedzania zostaliśmy zaproszeni na mostek kapitański, mieliśmy możliwość przebywania w kajutach o różnych standardach. Zobaczyliśmy również co oferuje pobyt w SPA, a na koniec zwiedzania czekał na nas poczęstunek w jednej z wielu restauracji.
Oczywiście samo zwiedzanie nie było głównym celem tej wycieczki, przede wszystkim było nim zebranie informacji na temat stanowisk pracy, możliwości i warunków zatrudnienia, wymaganego wykształcenia i kompetencji na poszczególnych stanowiskach. Młodzież ciekawiły również kwestie dotyczące zarobków oraz warunki pracy podczas realizowanych rejsów. Takie bliższe przyjrzenie się konkretnej firmie, obowiązującym w niej zasadom i warunkom pracy czasem może okazać się bardzo inspirujące i ciekawe.

Barbara Darmorost, pedagog, doradca zawodowy,
Agnieszka Gurzyńska-Ellwart, psycholog, doradca zawodowy (09.04.2019)

W ostatni piątek marca w Gdańskim Liceum Autonomicznym drzwi szkoły zostały szeroko otwarte dla wszystkich, którzy są zainteresowani nauką w Autonomiku. Tegoroczny Dzień Otwarty obchodzony był w konwencji tropikalnej krainy. Podczas takiego wydarzenia nie mogło zabraknąć Poradni „Osiek”. Nasze stanowisko pracy znajdowało się w sali, gdzie poszczególni uczniowie GLA prezentowali zainteresowanym szczegółowe informacje o każdym z profili klasowych. A dzięki pracownikom Poradni przyszli absolwenci klas trzecich gimnazjum i ósmych  podstawówki mieli możliwość wypełniania kwestionariuszy preferencji zawodowych i zbadania inteligencji wielorakich. Nie zabrakło też świeżej lemoniady!

Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog, Aleksandra Pluto-Prondzińska – pedagog, Jakub Zieliński – psycholog (09.04.2019)

Z uczniami klas drugich Gdańskiego Liceum Autonomicznego od października ubiegłego roku prowadzone są indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, w trakcie których omawiane są wyniki wypełnionych wcześniej kwestionariuszy i testów dotyczących temperamentu, wyznawanych wartości oraz zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Rozmowy mają na celu również to, by zorientować się w wyborach każdego ucznia, dotyczących przedmiotów maturalnych, a co za tym idzie planów związanych z wyborem kierunków studiów. Warto już teraz zastanowić się, co chcemy studiować, mieć swój plan A, ale również nie zapominając o planie B, gdyż dobrze jest być przygotowanym na różne ewentualności.  Większość z nas nie lubi być zaskakiwana. Dlatego podczas rozmów sięgamy dalej i  szerzej, nawet do czasu przyszłej kariery zawodowej, planów na daleką przyszłość. Jest to cenne, ponieważ im szybciej postawimy sobie jasny, precyzyjny cel rozwoju, tym większa szansa, że uda nam się go osiągnąć. Omawiane są też mocne strony uczniów, posiadane przez nich kompetencje, które na rynku pracy są niejednokrotnie ważniejsze niż wiedza teoretyczna z określonej dziedziny.
Warto też pamiętać o tym, że większość osób w pewnym momencie swojej aktywności zawodowej przekwalifikowuje się, zmienia kierunek rozwoju zawodowego. Wybory teraz podejmowane na pewno są ważne na najbliższych kilka lat, ale czy na całe życie? Tego nie wiemy, warto więc po prostu rozwijać swoje kompetencje oraz umiejętności i być otwartym na zmiany w życiu, także na rynku pracy.
Nasi uczniowie mają bardzo ciekawe plany na siebie, często różniące się między sobą, każdy bowiem ma inne wrodzone predyspozycje, zdolności, a przede wszystkim cechy temperamentu. Oby udało im się wszystkie plany zrealizować.

Barbara Darmorost, pedagog, doradca zawodowy (03.04.2019)

W październiku uczniowie wszystkich profili klas drugich Gdańskiego Liceum Autonomicznego zostali poddani diagnozie preferencji zawodowych oraz weryfikacji swoich wartości w celu jak najlepszego, a przede wszystkim świadomego przygotowania młodego człowieka do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia.
Cytując P. Voelkela, „kluczową rzeczą jest to, aby odkryć własne pasje, talenty, własny potencjał i zacząć inwestować właśnie w ten obszar“. Bo kiedy człowiek ma szansę czuć satysfakcję z tego, co robi? Wtedy, kiedy pracuje zgodnie ze swoimi mocnymi stronami, kiedy wierzy w to, co robi, ponieważ jest to zgodne z jego wartościami. Samoświadomość, czyli wiedza o tym, co robię w danym momencie i po co to robię, co osobiście jest dla mnie ważne, a co ważniejsze – jest kluczowa w procesie wyznaczania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Podczas spotkania z doradcą zawodowym, każdy licealista będzie miał możliwość swobodnej rozmowy, zapoznania się z wynikami diagnozy i z jej interpretacją doradczą. Otrzymane wyniki powinny być pretekstem do rozmów z najbliższymi osobami, a zaproponowane przez doradcę odpowiednie narzędzia powinny ułatwić młodemu człowiekowi stałe i samodzielne poszukiwanie własnej drogi życiowej oraz pozwolić mu świadomie rozwijać swój potencjał.

Barbara Darmorost – doradca zawodowy (15.10.2018)