W okresie, gdy zbliżają się upragnione wakacje, warto nie tylko najmłodszym przypomnieć o zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Warsztatowe zajęcia w Gdańskim Liceum Autonomicznym, których celem było przygotowanie młodzieży do unikania ryzykownych zachowań oraz wzmacnianie właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem, zostały przeprowadzone w klasach I i II.
Podczas spotkań uczniowie dyskutowali o zagrożeniach, działaniach zwiększających bezpieczeństwo, dzielili się informacjami, jak reagować w sytuacjach trudnych. Wspólnie przypomnieliśmy sobie najważniejsze telefony alarmowe oraz zapoznaliśmy się z aplikacjami, które mogą poprawić nasze bezpieczeństwo nie tylko na wakacjach (np. Ratunek, RSO). Dla młodzieży planującej podjęcie tymczasowej pracy pomocne okazały się informacje o portalu internetowym Eures – Europejski Portal Mobilności Zawodowej oraz o lokalnym biurze Ochotniczych Hufców Pracy.

Jakub Zieliński – psycholog (maj 2017)

Wiosenna pora to odpowiedni czas dla uczniów klas drugich liceum na poszukiwanie informacji o kierunkach przyszłych studiów. Rozpoczęła się już bowiem rekrutacja na nowy rok akademicki 2017/18. Dostępne są także szczegółowe informacje na temat oferty kierunków, kryteriów przyjęcia, danych dotyczących progów punktowych itp. To świetna baza informacyjna dla uczniów, którzy już za rok przystąpią do egzaminu maturalnego. Dlatego właśnie w tym czasie odbywają się indywidualne konsultacje z uczniami klas drugich. Podczas rozmów młodzież poznaje wyniki wcześniej wypełnionego kwestionariusza zainteresowań zawodowych i tym samym swoich preferencji co do wykonywania zawodów.

Jakub Zieliński – psycholog (Kwiecień 2017)

Uczniowie klas I i II Gdańskiego Liceum Autonomicznego uczestniczyli w warsztatach, w których głównym celem było rozpoznanie przyczyn, przez które ludzie kłócą się i walczą ze sobą, oraz poznanie podstawowych metod radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom uczniowie sami dochodzili do wniosku, że pomimo różnic wieku i rozwoju ludzkie spory można podzielić na trzy kategorie: własność, terytorium, związki. A metody, którymi posługujemy się do rozwiązania konfliktu, są często nawykami wyuczonymi w czasie dzieciństwa.

Jakub Zieliński – psycholog (marzec 2017)

1 lutego w Gdańskim Liceum Autonomicznym obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie klasy I medycznej przygotowali z tej okazji, w formie plakatów i ulotek, akcję informacyjną o zagrożeniach i zasadach bezpiecznego poruszania się w sieci. Uczniowie klas II uczestniczyli w spotkaniach z panią Eweliną Kowalską (prawnikiem, pracownikiem UG), która przeprowadziła wykład pt. „Prawo własności i odpowiedzialności prawnej w Internecie” oraz z panem Jarosławem Drzeżdżonem (informatykiem V LO i UG), który przedstawił „Rodzaje zagrożeń i zabezpieczeń oraz możliwości jaki daje nam Internet”. Natomiast pierwszoklasiści uczestniczyli w warsztacie przeprowadzonym przez pracowników PPP „Osiek”, który dotyczył tematu sekstingu – jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. Podczas zajęć wskazane zostały potencjalne negatywne konsekwencje wykonywania, przesyłania czy komentowania w Internecie materiałów o charakterze seksualnym. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak dokonywać odpowiedzialnych wyborów oraz gdzie można szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Warsztat został przeprowadzony dzięki materiałom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Barbara Darmorost – pedagog, Jakub Zieliński – psycholog (luty 2017)