Po raz piąty w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum i Gdańskim Liceum Autonomicznym odbyła się akcja pod nazwą Maraton Pisania Listów. Przedsięwzięcie to ma na celu propagowanie tematyki łamania praw człowieka na całym świecie. W piątek 9 grudnia nasi uczniowie pisali listy do władz państwowych krajów, w których łamane są prawa obywateli. Listy o charakterze apeli o pomoc trafią do takich państw jak: Chiny, Kanada, Azerbejdżan czy Malawi. W Polsce w blisko 800 miejscach napisano łącznie 356 645 listów. Nasi uczniowie dołożyli swoją „cegiełkę” w postaci 261 korespondencji, a dzięki zaangażowaniu wolontariuszy w przygotowanie i sprzedaż ciast udało się zebrać odpowiednią kwotę na zakup znaczków pocztowych i wysłanie listów.

Artur Lewandowski – psycholog, Jakub Zieliński – psycholog (grudzień 2016)

W listopadzie uczniowie wszystkich profili klas pierwszych Gdańskiego Liceum Autonomicznego wzięli udział w warsztatach, które koncentrowały się na ćwiczeniu umiejętności świadomego podejmowanie decyzji, a co za tym idzie, przewidywania konsekwencji własnych wyborów. Opierając się na konkretnych przykładach, uczestnicy mogli przejść przez wszystkie etapy tego procesu, począwszy od uświadomienia sobie siebie i otaczającego świata. Określenie i ukierunkowanie działania na realizację wyznaczonego przez siebie celu pozwala dostrzec, jakie wartości są ważne, czym kieruję się w życiu i jakie cele chcę osiągnąć. Poprzez określenie możliwości wyboru, zebrania i najlepiej zapisania wszystkich możliwych opcji danej decyzji, wyboru najlepszej dla siebie opcji i następnie opracowanie planu działania, który punkt po punkcie będzie przybliżał do realizacji wyznaczonego celu, by na koniec wziąć za swoją decyzję pełną odpowiedzialność.
Licealiści w parach wzięli udział w grze, w której w imieniu bohatera opowiadania podejmowali decyzje edukacyjno – zawodowe, za każdym razem wspólnie decydowali o wyborze jednej z dwóch możliwości, by na koniec przekonać się, czy dokonali właściwego wyboru. Następnie po wypełnieniu testu Stylu Podejmowania Decyzji każdy z uczestników zajęć dowiedział się, który ze stylów (emocjonalny czy analityczny) jest u niego dominujący i dlaczego w procesie decyzyjnym warto angażować obie półkule mózgowe. Na koniec, aby zachęcić do refleksji na temat obszarów własnej kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości, uczestnicy spotkania otrzymali do wypełnienia kwestionariusz „Moja Kariera”, by mieć o sobie więcej informacji, przybliżających każdego z nich do podejmowania racjonalnych decyzji edukacyjno – zawodowych.

Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog (listopad 2016)

W połowie listopada odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów Gdańskiego Liceum Autonomicznego. Wspólnie z doradcą zawodowym panią Agnieszką Gurzyńską przedstawiliśmy temat dotyczący planowania i stawiania sobie celów, który jest niezwykle istotny w kształtowaniu ścieżki zawodowej młodego człowieka. Szczegółowo omówiliśmy czynniki wpływające na podejmowanie decyzji zawodowo – edukacyjnych: osobowość, rodzina, rówieśnicy czy środowisko szkolne. W drugiej części spotkania przekazaliśmy zgromadzonym rodzicom praktyczne informacje na temat kierunków studiów i warunków rekrutacji.

Agnieszka Gurzyńska – doradca zawodowy, psycholog, Jakub Zieliński – psycholog (listopad 2016)

Czy młodzież ulega stereotypom płciowym? Czy młodzi ludzie akceptują różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn? Skąd biorą się odmienne społeczne oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn? Na te i podobne pytania starali się odpowiedzieć podczas zajęć uczniowie klas II Gdańskiego Liceum Autonomicznego. Dzięki warsztatowym ćwiczeniom uczniowie chętniej brali udział w dyskusji i wymieniali się argumentami. A rolą prowadzącego było tylko utrzymanie porządku rozmowy tak, aby każdy z uczestników zajęć miał okazję zabrać głos. Uczniowie na godzinie wychowawczej z psychologiem otrzymali do rozwiązania krótki quiz o tematyce stereotypów płci. Wykonanie go nie miało na celu sprawdzenia wiedzy uczniów, a jedynie w zaskakujący sposób przekazać różne fakty.

Jakub Zieliński – psycholog (październik 2016)