Czy młodzież ulega stereotypom płciowym? Czy młodzi ludzie akceptują różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn? Skąd biorą się odmienne społeczne oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn? Na te i podobne pytania starali się odpowiedzieć podczas zajęć uczniowie klas II Gdańskiego Liceum Autonomicznego. Dzięki warsztatowym ćwiczeniom uczniowie chętniej brali udział w dyskusji i wymieniali się argumentami. A rolą prowadzącego było tylko utrzymanie porządku rozmowy tak, aby każdy z uczestników zajęć miał okazję zabrać głos. Uczniowie na godzinie wychowawczej z psychologiem otrzymali do rozwiązania krótki quiz o tematyce stereotypów płci. Wykonanie go nie miało na celu sprawdzenia wiedzy uczniów, a jedynie w zaskakujący sposób przekazać różne fakty.

Jakub Zieliński – psycholog (październik 2016)

Jak co roku w pierwszych dniach września uczniowie klas I Gdańskiego Liceum Autonomicznego uczestniczyli w obozie integracyjnym. Tym razem młodzież spędziła trzy dni na Wyspie Sobieszewskiej. W ramach obozu młodzi ludzie uczestniczyli w warsztatach integracyjnych przygotowanych przez panią Barbarę Darmorost i pana Jakub Zielińskiego. Dzięki licznym zadaniom przygotowanym przez pracowników PPP „Osiek” nowoprzyjęci uczniowie mieli okazję, aby lepiej poznać swoich nowych kolegów i koleżanki z klasy. Ćwiczenia wymagały od uczestników kreatywności, aktywności i poczucia humoru. Oprócz tradycyjnych materiałów użytych podczas zajęć (flamastry, długopisy, kartki papieru) pojawiły się także koce, plakaty WANTED i wiele innych, o których wiedzą tylko „wtajemniczeni”. Pracowaliśmy bardzo intensywnie, ale mimo zmęczenia zarówno uczniowie jak i prowadzący kończyli zajęcia z uśmiechem.

Barbara Darmorost – pedagog GLA, Jakub Zieliński – psycholog GLA (wrzesień 2016)

Sztuka autoprezentacji

W Gdańskim Liceum Autonomicznym podczas warsztatów w marcu uczniowie klas maturalnych poznali tajniki skutecznej autoprezentacji oraz sposoby przedstawienia w jak najbardziej atrakcyjny sposób wybranego przez siebie tematu. Niewątpliwie ta wiedza przyda się podczas zbliżających się egzaminów ustnych.
Wiele osób autoprezentację określa mianem „zarządzania wizerunkiem”, czyli świadomego prezentowania swojej osoby poprzez środki werbalne i pozawerbalne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mowę ciała, by odbiorcy postrzegali nas tak, jak my chcemy. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne i często później trudno je zmienić. Zawsze warto pamiętać o elementach dobrego pierwszego wrażenia, takich jak: uśmiech, wyprostowana postawa i odpowiedni ubiór. Pewność siebie, czyli eksponowanie swoich mocnych stron osobowości, jest podstawowym warunkiem korzystnej prezentacji swojej osoby, czy to w sytuacjach prywatnych, czy w późniejszych kontaktach zawodowych.
Jak zawsze trzymamy za Was kciuki i wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy wiary we własne możliwości, wszechobecnego optymizmu oraz pomyślności w niestrudzonym realizowaniu swoich marzeń i ciągłym dążeniu do wyznaczonych celów.

Barbara Darmorost, Jakub Zieliński (23.03.2016)

Profilaktyka wczesnych związków w okresie dorastania

W bieżącym roku szkolnym w ramach współpracy Gdańskiego Liceum Autonomicznego i Poradni „Osiek” z Uniwersytetem SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie podpisaliśmy porozumienie, dzięki któremu uczniowie GLA mogą korzystać z bezpłatnych warsztatów, wykładów prowadzonych przez pracowników uczelni.
Pierwsze spotkanie odbyło się z panem Michałem Pozdałem, który od ponad pięciu lat prowadzi spotkania psychologiczne w ramach projektu Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS. Podczas zajęć porusza często trudne tematy dotyczące seksualności, miłości, zaburzeń psychicznych. Prowadzący spotyka się z młodzieżą bez obecności innych dorosłych, aby stworzyć swobodną przestrzeń do pytań i dyskusji. Tematem spotkania uczniów klas II z panem Pozdałem była: „Profilaktyka wczesnych związków w okresie dorastania”. Podczas zajęć pojawiły się m.in. odpowiedzi na pytania: „Jak współczesna psychologia definiuje miłość?”, „Czym różni się miłość od zakochania?”, „Jak stworzyć udany związek oparty na szacunku i zaufaniu?”, „Kiedy warto powiedzieć sobie, że to już koniec relacji?”.

Jakub Zieliński (16.02.2016)