„Poznaję siebie”

Uczniowie klas pierwszych Gdańskiego Liceum Autonomicznego wzięli udział w warsztacie, podczas którego starali się skierować swoją uwagę na własne wnętrze. Zajmowanie się sobą, to „wsłuchiwanie się” we własne myśli, uczucia, doznania płynące z ciała. Chcę tu zaznaczyć, że samo zajmowanie się swoimi myślami i wyobrażeniami to niepełny obraz rzeczywistości i może prowadzić nas na manowce zbytniego fantazjowania i rozmijania się z realnością. Gdy jednak poświęcamy swój czas na poznawanie pełni naszych odczuć budujemy coraz silniejszy i bliższy kontakt z sobą samym. Uważam, że znajomość siebie jest fundamentem, na którym opieramy całe nasze życie: nasze relacje z innymi ludźmi; wartości, którymi się kierujemy; samodzielne dokonywanie wyborów; przekonania na własny temat i wiarę we własny możliwości; sądy na temat otaczającego nas świata.
W poznawaniu siebie nie ma drogi na skróty, miejsca na wygodnictwo i szybkie, gotowe rozwiązania. To wymaga wysiłku, czasu, zatrzymania się. Poznawanie siebie jest tak naprawdę dostępne w każdej chwili, jest zawsze pod ręką i potrafi przynieść nam niesamowite odkrycia.

Artur Lewandowski (29.10.2015)

List do siebie

Uczniowie klas trzecich we wrześniu mieli okazję do spróbowania czegoś nietypowego. Napisali list do siebie samych, który dotrze do nich za pół roku, czyli tuż przed maturą.
Czemu może posłużyć taki niecodzienny list? Młodzi ludzie przygotowując się do matury, która jest przepustką na wymarzone studia, mają przed sobą rok szkolny pełen pracy. Każdy z osobna ma przed sobą wiele planów, celów i zadań do zrealizowania. Pisanie listu do siebie jest okazją do refleksji nad swoją bliską przyszłością i uwzględnieniem w niej własnych, różnorodnych potrzeb, o których w natłoku zadań czasem potrafimy zapomnieć. W każdej dziedzinie życia niezbędna jest nam równowaga.
Życzę maturzystom, aby pomimo natłoku pracy pamiętali też o swoich prostych i codziennych potrzebach.

Artur Lewandowski (24.09.2015)

Maj i czerwiec pod znakiem doradztwa zawodowego w klasach II

W ostatnich miesiącach roku szkolnego odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego w klasach drugich GLA. W poszczególnych profilach wspólnie analizowaliśmy rynek uczelni wyższych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Uczniowie zapoznawali się z progami punktowymi wybranych przez siebie kierunków. Licealiści uzyskali też informację na temat stopy bezrobocia w województwie pomorskim oraz otrzymali adresy stron internetowych, na których mogą znaleźć opisy poszczególnych zawodów na polskim rynku pracy. Wspólnie zastanawialiśmy się też nad tym, czym kierować się przy wyborze kierunku na uczelni wyższej. Na koniec zajęć uczniowie rozwiązywali kwestionariusz, który badał ich zainteresowania zawodowe. Drugoklasiści poznali swój wynik podczas indywidualnych rozmów z psychologiem. Była wówczas możliwość porozmawiania z psychologiem na temat wybranej dalszej drogi edukacyjnej oraz na temat ewentualnych wątpliwości co do jej wyboru.

Jakub Zieliński (07.09.2015)

Motywacja autoteliczna – warsztaty dla uczniów GLA

Dokonania ludzi to bardzo często wynik długotrwałej i mozolnej pracy. Co sprawia, że jesteśmy w stanie zaangażować nasz czas i energię w takie a nie inne czynności?
Prof. Mihaly Csikszentmihalyi w książce „Urok codzienności” opisuje specyficzny stan, w którym ludzie potrafią dać z siebie wszystko, zatracając się w działaniu. Określa go jako „przepływ” (ang. flow). Działając w tym stanie, potrafimy w pełni zjednoczyć się z tym co robimy, nie powątpiewając sens tego, czym się zajmujemy. Nagrodą jest już samo działanie, a wszystko to dzieje się w teraźniejszości – w odróżnieniu od czynności motywowanych zewnętrznie, których celem jest uzyskanie w przyszłości nagrody np. w postaci dobrej oceny, pieniędzy, satysfakcji, pochwały, uznania itp. Działanie, które jest celem samym w sobie, określane jest jako autoteliczne (gr. „auto” – własny, sam w sobie „telos” – cel) i daje możliwość świadomego wykorzystywania naszych umiejętności. To wprowadza w nasze życie wiele niezwykłych doznań i uczucia ekscytacji, co jest niemożliwe możliwe podczas biernego wypoczynku lub niewymagającej rozrywki.
Uczniowie GLA podczas warsztatów próbują określić, na ile w ich życiu jest miejsce na ich „własne” aktywności, gdy znikają wszelkie oczekiwania i presja czasu, a oni mogą czerpać przyjemność z samego działania. Umiejętność planowania w ciągu dnia „swojego” czasu, to pozwalanie, aby do głosu dochodziły nasze autentyczne potrzeby i zdolności, a to ważny krok do życia w zgodzie ze sobą i światem.

Artur Lewandowski (30.04.2015)