Maj i czerwiec pod znakiem doradztwa zawodowego w klasach II

W ostatnich miesiącach roku szkolnego odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego w klasach drugich GLA. W poszczególnych profilach wspólnie analizowaliśmy rynek uczelni wyższych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Uczniowie zapoznawali się z progami punktowymi wybranych przez siebie kierunków. Licealiści uzyskali też informację na temat stopy bezrobocia w województwie pomorskim oraz otrzymali adresy stron internetowych, na których mogą znaleźć opisy poszczególnych zawodów na polskim rynku pracy. Wspólnie zastanawialiśmy się też nad tym, czym kierować się przy wyborze kierunku na uczelni wyższej. Na koniec zajęć uczniowie rozwiązywali kwestionariusz, który badał ich zainteresowania zawodowe. Drugoklasiści poznali swój wynik podczas indywidualnych rozmów z psychologiem. Była wówczas możliwość porozmawiania z psychologiem na temat wybranej dalszej drogi edukacyjnej oraz na temat ewentualnych wątpliwości co do jej wyboru.

Jakub Zieliński (07.09.2015)

Motywacja autoteliczna – warsztaty dla uczniów GLA

Dokonania ludzi to bardzo często wynik długotrwałej i mozolnej pracy. Co sprawia, że jesteśmy w stanie zaangażować nasz czas i energię w takie a nie inne czynności?
Prof. Mihaly Csikszentmihalyi w książce „Urok codzienności” opisuje specyficzny stan, w którym ludzie potrafią dać z siebie wszystko, zatracając się w działaniu. Określa go jako „przepływ” (ang. flow). Działając w tym stanie, potrafimy w pełni zjednoczyć się z tym co robimy, nie powątpiewając sens tego, czym się zajmujemy. Nagrodą jest już samo działanie, a wszystko to dzieje się w teraźniejszości – w odróżnieniu od czynności motywowanych zewnętrznie, których celem jest uzyskanie w przyszłości nagrody np. w postaci dobrej oceny, pieniędzy, satysfakcji, pochwały, uznania itp. Działanie, które jest celem samym w sobie, określane jest jako autoteliczne (gr. „auto” – własny, sam w sobie „telos” – cel) i daje możliwość świadomego wykorzystywania naszych umiejętności. To wprowadza w nasze życie wiele niezwykłych doznań i uczucia ekscytacji, co jest niemożliwe możliwe podczas biernego wypoczynku lub niewymagającej rozrywki.
Uczniowie GLA podczas warsztatów próbują określić, na ile w ich życiu jest miejsce na ich „własne” aktywności, gdy znikają wszelkie oczekiwania i presja czasu, a oni mogą czerpać przyjemność z samego działania. Umiejętność planowania w ciągu dnia „swojego” czasu, to pozwalanie, aby do głosu dochodziły nasze autentyczne potrzeby i zdolności, a to ważny krok do życia w zgodzie ze sobą i światem.

Artur Lewandowski (30.04.2015)

Autoprezentacja - sposób na sukces

Matura tuż-tuż a maturzyści Gdańskiego Liceum Autonomicznego już na ostatniej prostej przygotowań do zdawania egzaminów w formie pisemnej oraz ustnej. Aby pewniej poczuć się podczas prezentowania swojej wiedzy w trakcie egzaminów ustnych z języka polskiego i języków obcych nowożytnych, wszystkie klasy trzecie wzięły udział w warsztatach dotyczących rozwijania AUTOPREZENTACJI, czyli procesu kontrolowania sposobu, w jaki widzą nas inni.
Podczas zajęć oprócz zwrócenia uwagi na ważną podczas autoprezentacji komunikację werbalną, czyli przekazywanie informacji za pomocą wyrazów, w której dużą rolę odgrywają takie czynniki, jak: akcent, stopień płynności mowy oraz treść wypowiedzi, tzw. merytoryczne przygotowanie się, duży nacisk położono również na komunikację niewerbalną, czyli mowę ciała. Podczas praktycznych ćwiczeń zostały zaprezentowane przykłady, w jaki sposób wyraz twarzy, spojrzenie, uśmiech, gesty i postawa mogą zaważyć na pozytywnym odbiorze osoby przez innych. Bardzo wiele osób uważa, że różne sygnały przekazywane przez ciało, szczególnie gdy dotyczą stanów emocjonalnych oraz postaw wobec innych, są w pewien sposób bardziej obiektywne i prawdziwe. Ważną rolę odgrywa również wygląd zewnętrzny, czyli między innymi stosowny do sytuacji ubiór. Ubranie stanowi wizytówkę każdego z nas i w dużym stopniu wpływa na to, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie. Sukces życiowy człowieka w ogromnym stopniu zależy od tego, jak postrzegają i oceniają go inni. Dlatego warto posiadać umiejętność kontrolowania wrażenia wywieranego przez siebie i kierować nim.
Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy przysłowiowego „połamania pióra” oraz przemyślanej autoprezentacji.

Barbara Darmorost, Jakub Zieliński (26.03.2015)

Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka. Organizacja bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka. W oparciu o uzyskiwane informacje prowadzony jest szereg rozmaitych kampanii, poprzez które członkowie Amnesty International podejmują realne oraz praktyczne działania w celu powstrzymania naruszeń praw człowieka i pomocy ofiarom tych naruszeń. Jedną z kampanii, która od wielu lat wpisana jest w działalność Amnesty jest Maraton Pisania Listów. Podczas Maratonu wysyłane są apele do władz oraz listy będące wyrazem solidarności do osób, których prawa są łamane.
11 grudnia Uczniowie Gdańskich Szkół Autonomicznych już po raz trzeci mieli możliwość wzięcia czynnego udziału w Maratonie Pisania Listów.
Od samego rana w GAG i GLA sprzedawaliśmy przygotowane przez uczniów ciasta, co pozwoliło na częściowe sfinansowanie zakupu znaczków pocztowych. O godzinie 10.00 w bibliotece GSA rozpoczęło się pisanie listów. Na specjalnie przygotowanej przestrzeni uczniowie oraz opiekunowie klas mogli zapoznać się z 10 opisami sytuacji naruszenia praw człowieka w różnych częściach świata, które przygotowało Amnesty International. Ruch w czytelni nie ustawał praktycznie przez cały dzień. Eefekt – 266 listów do różnych zakątków świata.
Dziękujemy za zaangażowanie uczniom współorganizującym Maraton oraz wszystkim osobom, które zdecydowały się na napisanie listu!

Artur Lewandowski, Paweł Niesiołowski, Karolina Robak (28.01.2015)