List do siebie

Uczniowie klas trzecich we wrześniu mieli okazję do spróbowania czegoś nietypowego. Napisali list do siebie samych, który dotrze do nich za pół roku, czyli tuż przed maturą.
Czemu może posłużyć taki niecodzienny list? Młodzi ludzie przygotowując się do matury, która jest przepustką na wymarzone studia, mają przed sobą rok szkolny pełen pracy. Każdy z osobna ma przed sobą wiele planów, celów i zadań do zrealizowania. Pisanie listu do siebie jest okazją do refleksji nad swoją bliską przyszłością i uwzględnieniem w niej własnych, różnorodnych potrzeb, o których w natłoku zadań czasem potrafimy zapomnieć. W każdej dziedzinie życia niezbędna jest nam równowaga.
Życzę maturzystom, aby pomimo natłoku pracy pamiętali też o swoich prostych i codziennych potrzebach.

Artur Lewandowski (24.09.2015)

Maj i czerwiec pod znakiem doradztwa zawodowego w klasach II

W ostatnich miesiącach roku szkolnego odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego w klasach drugich GLA. W poszczególnych profilach wspólnie analizowaliśmy rynek uczelni wyższych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Uczniowie zapoznawali się z progami punktowymi wybranych przez siebie kierunków. Licealiści uzyskali też informację na temat stopy bezrobocia w województwie pomorskim oraz otrzymali adresy stron internetowych, na których mogą znaleźć opisy poszczególnych zawodów na polskim rynku pracy. Wspólnie zastanawialiśmy się też nad tym, czym kierować się przy wyborze kierunku na uczelni wyższej. Na koniec zajęć uczniowie rozwiązywali kwestionariusz, który badał ich zainteresowania zawodowe. Drugoklasiści poznali swój wynik podczas indywidualnych rozmów z psychologiem. Była wówczas możliwość porozmawiania z psychologiem na temat wybranej dalszej drogi edukacyjnej oraz na temat ewentualnych wątpliwości co do jej wyboru.

Jakub Zieliński (07.09.2015)

Motywacja autoteliczna – warsztaty dla uczniów GLA

Dokonania ludzi to bardzo często wynik długotrwałej i mozolnej pracy. Co sprawia, że jesteśmy w stanie zaangażować nasz czas i energię w takie a nie inne czynności?
Prof. Mihaly Csikszentmihalyi w książce „Urok codzienności” opisuje specyficzny stan, w którym ludzie potrafią dać z siebie wszystko, zatracając się w działaniu. Określa go jako „przepływ” (ang. flow). Działając w tym stanie, potrafimy w pełni zjednoczyć się z tym co robimy, nie powątpiewając sens tego, czym się zajmujemy. Nagrodą jest już samo działanie, a wszystko to dzieje się w teraźniejszości – w odróżnieniu od czynności motywowanych zewnętrznie, których celem jest uzyskanie w przyszłości nagrody np. w postaci dobrej oceny, pieniędzy, satysfakcji, pochwały, uznania itp. Działanie, które jest celem samym w sobie, określane jest jako autoteliczne (gr. „auto” – własny, sam w sobie „telos” – cel) i daje możliwość świadomego wykorzystywania naszych umiejętności. To wprowadza w nasze życie wiele niezwykłych doznań i uczucia ekscytacji, co jest niemożliwe możliwe podczas biernego wypoczynku lub niewymagającej rozrywki.
Uczniowie GLA podczas warsztatów próbują określić, na ile w ich życiu jest miejsce na ich „własne” aktywności, gdy znikają wszelkie oczekiwania i presja czasu, a oni mogą czerpać przyjemność z samego działania. Umiejętność planowania w ciągu dnia „swojego” czasu, to pozwalanie, aby do głosu dochodziły nasze autentyczne potrzeby i zdolności, a to ważny krok do życia w zgodzie ze sobą i światem.

Artur Lewandowski (30.04.2015)

Autoprezentacja - sposób na sukces

Matura tuż-tuż a maturzyści Gdańskiego Liceum Autonomicznego już na ostatniej prostej przygotowań do zdawania egzaminów w formie pisemnej oraz ustnej. Aby pewniej poczuć się podczas prezentowania swojej wiedzy w trakcie egzaminów ustnych z języka polskiego i języków obcych nowożytnych, wszystkie klasy trzecie wzięły udział w warsztatach dotyczących rozwijania AUTOPREZENTACJI, czyli procesu kontrolowania sposobu, w jaki widzą nas inni.
Podczas zajęć oprócz zwrócenia uwagi na ważną podczas autoprezentacji komunikację werbalną, czyli przekazywanie informacji za pomocą wyrazów, w której dużą rolę odgrywają takie czynniki, jak: akcent, stopień płynności mowy oraz treść wypowiedzi, tzw. merytoryczne przygotowanie się, duży nacisk położono również na komunikację niewerbalną, czyli mowę ciała. Podczas praktycznych ćwiczeń zostały zaprezentowane przykłady, w jaki sposób wyraz twarzy, spojrzenie, uśmiech, gesty i postawa mogą zaważyć na pozytywnym odbiorze osoby przez innych. Bardzo wiele osób uważa, że różne sygnały przekazywane przez ciało, szczególnie gdy dotyczą stanów emocjonalnych oraz postaw wobec innych, są w pewien sposób bardziej obiektywne i prawdziwe. Ważną rolę odgrywa również wygląd zewnętrzny, czyli między innymi stosowny do sytuacji ubiór. Ubranie stanowi wizytówkę każdego z nas i w dużym stopniu wpływa na to, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie. Sukces życiowy człowieka w ogromnym stopniu zależy od tego, jak postrzegają i oceniają go inni. Dlatego warto posiadać umiejętność kontrolowania wrażenia wywieranego przez siebie i kierować nim.
Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy przysłowiowego „połamania pióra” oraz przemyślanej autoprezentacji.

Barbara Darmorost, Jakub Zieliński (26.03.2015)