Autoprezentacja - sposób na sukces

Matura tuż-tuż a maturzyści Gdańskiego Liceum Autonomicznego już na ostatniej prostej przygotowań do zdawania egzaminów w formie pisemnej oraz ustnej. Aby pewniej poczuć się podczas prezentowania swojej wiedzy w trakcie egzaminów ustnych z języka polskiego i języków obcych nowożytnych, wszystkie klasy trzecie wzięły udział w warsztatach dotyczących rozwijania AUTOPREZENTACJI, czyli procesu kontrolowania sposobu, w jaki widzą nas inni.
Podczas zajęć oprócz zwrócenia uwagi na ważną podczas autoprezentacji komunikację werbalną, czyli przekazywanie informacji za pomocą wyrazów, w której dużą rolę odgrywają takie czynniki, jak: akcent, stopień płynności mowy oraz treść wypowiedzi, tzw. merytoryczne przygotowanie się, duży nacisk położono również na komunikację niewerbalną, czyli mowę ciała. Podczas praktycznych ćwiczeń zostały zaprezentowane przykłady, w jaki sposób wyraz twarzy, spojrzenie, uśmiech, gesty i postawa mogą zaważyć na pozytywnym odbiorze osoby przez innych. Bardzo wiele osób uważa, że różne sygnały przekazywane przez ciało, szczególnie gdy dotyczą stanów emocjonalnych oraz postaw wobec innych, są w pewien sposób bardziej obiektywne i prawdziwe. Ważną rolę odgrywa również wygląd zewnętrzny, czyli między innymi stosowny do sytuacji ubiór. Ubranie stanowi wizytówkę każdego z nas i w dużym stopniu wpływa na to, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie. Sukces życiowy człowieka w ogromnym stopniu zależy od tego, jak postrzegają i oceniają go inni. Dlatego warto posiadać umiejętność kontrolowania wrażenia wywieranego przez siebie i kierować nim.
Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy przysłowiowego „połamania pióra” oraz przemyślanej autoprezentacji.

Barbara Darmorost, Jakub Zieliński (26.03.2015)

Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka. Organizacja bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka. W oparciu o uzyskiwane informacje prowadzony jest szereg rozmaitych kampanii, poprzez które członkowie Amnesty International podejmują realne oraz praktyczne działania w celu powstrzymania naruszeń praw człowieka i pomocy ofiarom tych naruszeń. Jedną z kampanii, która od wielu lat wpisana jest w działalność Amnesty jest Maraton Pisania Listów. Podczas Maratonu wysyłane są apele do władz oraz listy będące wyrazem solidarności do osób, których prawa są łamane.
11 grudnia Uczniowie Gdańskich Szkół Autonomicznych już po raz trzeci mieli możliwość wzięcia czynnego udziału w Maratonie Pisania Listów.
Od samego rana w GAG i GLA sprzedawaliśmy przygotowane przez uczniów ciasta, co pozwoliło na częściowe sfinansowanie zakupu znaczków pocztowych. O godzinie 10.00 w bibliotece GSA rozpoczęło się pisanie listów. Na specjalnie przygotowanej przestrzeni uczniowie oraz opiekunowie klas mogli zapoznać się z 10 opisami sytuacji naruszenia praw człowieka w różnych częściach świata, które przygotowało Amnesty International. Ruch w czytelni nie ustawał praktycznie przez cały dzień. Eefekt – 266 listów do różnych zakątków świata.
Dziękujemy za zaangażowanie uczniom współorganizującym Maraton oraz wszystkim osobom, które zdecydowały się na napisanie listu!

Artur Lewandowski, Paweł Niesiołowski, Karolina Robak (28.01.2015)

Alfabet

Film pokazuje, w jaki sposób współczesny system edukacji determinuje nasz sposób patrzenia na świat i kształtuje naszą osobowość. Warto obejrzeć i mieć własne zdanie.  Film  inspiruje do myślenia. Od tego warto zaczynać…
Polecam.

Ewa Czech (28.11.2014)

 

 

 

 

 

Wszystkie dzieci są zdolne

„Nauka powinna sprawiać taką radość, żeby myśl
o zbliżających się wakacjach napawała dzieci smutkiem. Dzieciństwo powinno być tak piękne, żeby przez całe życie każde wspomnienie o nim dodawało nam sił.
Książka Wszystkie dzieci są zdolne wyjaśnia dlaczego wg autorów w obecnym systemie wychowania i edukacji konieczne są radykalne zmiany.
Wyniki badań nad mózgiem pokazują bardzo wyraźnie, że każde dziecko jest na swój sposób zdolne. Warto zatem tę wiedzę przełożyć na edukacyjną rzeczywistość.”
Polecam zarówno Nauczycielom jak i Rodzicom.

Ewa Czech (28.11.2014)

 

 
Jak podjąć trafną decyzję?
Uczniowie pierwszych klas Gdańskiego Liceum Autonomicznego w listopadzie wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez doradcę zawodowego, w których mogli przekonać się, jak ważne w życiu jest świadome podejmowanie decyzji oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych wyborów.
W trakcie pracy zespołowej młodzież miała możliwość ćwiczenia podejmowania decyzji, w imieniu bohatera opowiadania, przez wybór jednej z dwóch możliwości, a następnie przeanalizowania momentów krytycznych i punktów zwrotnych. Na tej podstawie zostały omówione istotne kroki tworzące schemat podejmowania decyzji, w tym skupianie się na trzech kluczowych elementach – celu, konsekwencjach i ryzyku.
W procesie podejmowania decyzji swój udział mają zarówno logiczne argumenty, jak i emocje. Są one związane z pracą naszego mózgu, a przewaga jednych bądź drugich zależy od dominacji półkul mózgowych. Aby dowiedzieć się, jaki styl jest stylem dominującym, każdy licealista wypełnił Test Stylu Podejmowania Decyzji. Nasi uczniowie już wiedzą o tym, że aby decyzje były najbardziej optymalne, należy korzystać z obu sposobów, łącząc je w celu uzyskania najkorzystniejszego efektu. By robić to świadomie, warto znać korzyści płynące z jednego i drugiego stylu, a także własne preferencje co do dominującego stylu decydowania.

Barbara Darmorost (30.11.2014)

Lekcje psychologii

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Liceum Autonomicznego w roku szkolnym 2012/13 oraz 2013/14 mogli wybierać spośród różnych oferowanych profili kształcenia także profil psychologiczny.
Uczniowie, którzy podjęli decyzję o realizowaniu programu w ramach wspomnianego profilu, przez kolejne 3 lata uczestniczą w prowadzonych przez pracowników Poradni „Osiek” zajęciach, obejmujących wszystkie podstawowe zagadnienia z psychologii. Licealiści zgłębiają wybrane teorie psychologiczne i poznają niektóre narzędzia stosowane w pracy psychologa. Uczniowie mają także szansę lepiej poznać samych siebie i pracować nad samorozwojem. W ramach zajęć obserwują również psychologów podczas ich pracy na terenie Gdańskich Szkół Autonomicznych.
Uczniowie II klasy profilu psychologicznego przez cały październik uczestniczyli w zajęciach na tematu inteligencji. Na początku zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi inteligencji, by później móc bliżej przyjrzeć się narzędziom diagnostycznym, zarówno od strony ich konstrukcji i procedur stosowania oraz obliczania i interpretowania wyników. W ramach zajęć uczniowie jako obserwatorzy uczestniczyli także w diagnozie uczniów szkoły podstawowej. Było to dla nich ciekawe doświadczenie, pozwalające na zgłębienie tajników zawodu psychologa nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej.

Agnieszka Bystra - Grabowska (29.10.2104)

Warsztaty „Poznaję siebie”

W październiku uczniowie pierwszych klas wzięli udział w warsztacie nawiązującym do realizowanego w Gdańskim Liceum Autonomicznym szkolnego program profilaktyki „Poznaję siebie – poznaję innych – poznaję świat”.
Podczas naszych warsztatów okazywało się, że pozostanie przez pewien czas w ciszy i bezruchu, z własnymi myślami i uczuciami, nie zawsze jest proste. Jednocześnie kilka minut takiego „wysiłku” przynosiło uczestnikom wiele bardzo interesujących doświadczeń. Uważne wsłuchiwanie się w samego siebie pozwala bowiem na budowanie stabilnej i autentycznej tożsamości. Sięganie do własnego wnętrza jako punktu odniesienia dla naszych działań i osiągnięć eliminuje potrzebę rywalizacji i porównywania się z innymi osobami. Wysiłek włożony w budowanie oparcia w samym sobie może owocować postawą gotowego do współpracy indywidualisty. Zmierzanie w zaproponowanym wyżej kierunku oddala nas jednocześnie od lokowania poczucia osobistej siły i skuteczności w czynnikach zewnętrznych, które są nietrwałe. Uzależnianie obrazu siebie od zmieniających się i nieprzewidywalnych okoliczności zewnętrznych wymaga stałego, dużego wysiłku i często jest związane z niepokojem o ich utratę. Skrajnym przykładem oddania się czynnikom zewnętrznym jest uzależnienie się od substancji psychoaktywnych (alkohol oraz inne narkotyki), które na chwilę potrafią poprawić nasze samopoczucie.
Poświęcanie czasu samemu sobie być może nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza na samym początku, jednak uważam, że warto inwestować w to czas, w końcu jest to znajomość na całe życie.

Artur Lewandowski (30.10.2014)