Alfabet

Film pokazuje, w jaki sposób współczesny system edukacji determinuje nasz sposób patrzenia na świat i kształtuje naszą osobowość. Warto obejrzeć i mieć własne zdanie.  Film  inspiruje do myślenia. Od tego warto zaczynać…
Polecam.

Ewa Czech (28.11.2014)

 

 

 

 

 

Wszystkie dzieci są zdolne

„Nauka powinna sprawiać taką radość, żeby myśl
o zbliżających się wakacjach napawała dzieci smutkiem. Dzieciństwo powinno być tak piękne, żeby przez całe życie każde wspomnienie o nim dodawało nam sił.
Książka Wszystkie dzieci są zdolne wyjaśnia dlaczego wg autorów w obecnym systemie wychowania i edukacji konieczne są radykalne zmiany.
Wyniki badań nad mózgiem pokazują bardzo wyraźnie, że każde dziecko jest na swój sposób zdolne. Warto zatem tę wiedzę przełożyć na edukacyjną rzeczywistość.”
Polecam zarówno Nauczycielom jak i Rodzicom.

Ewa Czech (28.11.2014)

 

 
Jak podjąć trafną decyzję?
Uczniowie pierwszych klas Gdańskiego Liceum Autonomicznego w listopadzie wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez doradcę zawodowego, w których mogli przekonać się, jak ważne w życiu jest świadome podejmowanie decyzji oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych wyborów.
W trakcie pracy zespołowej młodzież miała możliwość ćwiczenia podejmowania decyzji, w imieniu bohatera opowiadania, przez wybór jednej z dwóch możliwości, a następnie przeanalizowania momentów krytycznych i punktów zwrotnych. Na tej podstawie zostały omówione istotne kroki tworzące schemat podejmowania decyzji, w tym skupianie się na trzech kluczowych elementach – celu, konsekwencjach i ryzyku.
W procesie podejmowania decyzji swój udział mają zarówno logiczne argumenty, jak i emocje. Są one związane z pracą naszego mózgu, a przewaga jednych bądź drugich zależy od dominacji półkul mózgowych. Aby dowiedzieć się, jaki styl jest stylem dominującym, każdy licealista wypełnił Test Stylu Podejmowania Decyzji. Nasi uczniowie już wiedzą o tym, że aby decyzje były najbardziej optymalne, należy korzystać z obu sposobów, łącząc je w celu uzyskania najkorzystniejszego efektu. By robić to świadomie, warto znać korzyści płynące z jednego i drugiego stylu, a także własne preferencje co do dominującego stylu decydowania.

Barbara Darmorost (30.11.2014)

Lekcje psychologii

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Liceum Autonomicznego w roku szkolnym 2012/13 oraz 2013/14 mogli wybierać spośród różnych oferowanych profili kształcenia także profil psychologiczny.
Uczniowie, którzy podjęli decyzję o realizowaniu programu w ramach wspomnianego profilu, przez kolejne 3 lata uczestniczą w prowadzonych przez pracowników Poradni „Osiek” zajęciach, obejmujących wszystkie podstawowe zagadnienia z psychologii. Licealiści zgłębiają wybrane teorie psychologiczne i poznają niektóre narzędzia stosowane w pracy psychologa. Uczniowie mają także szansę lepiej poznać samych siebie i pracować nad samorozwojem. W ramach zajęć obserwują również psychologów podczas ich pracy na terenie Gdańskich Szkół Autonomicznych.
Uczniowie II klasy profilu psychologicznego przez cały październik uczestniczyli w zajęciach na tematu inteligencji. Na początku zapoznali się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi inteligencji, by później móc bliżej przyjrzeć się narzędziom diagnostycznym, zarówno od strony ich konstrukcji i procedur stosowania oraz obliczania i interpretowania wyników. W ramach zajęć uczniowie jako obserwatorzy uczestniczyli także w diagnozie uczniów szkoły podstawowej. Było to dla nich ciekawe doświadczenie, pozwalające na zgłębienie tajników zawodu psychologa nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej.

Agnieszka Bystra - Grabowska (29.10.2104)

Warsztaty „Poznaję siebie”

W październiku uczniowie pierwszych klas wzięli udział w warsztacie nawiązującym do realizowanego w Gdańskim Liceum Autonomicznym szkolnego program profilaktyki „Poznaję siebie – poznaję innych – poznaję świat”.
Podczas naszych warsztatów okazywało się, że pozostanie przez pewien czas w ciszy i bezruchu, z własnymi myślami i uczuciami, nie zawsze jest proste. Jednocześnie kilka minut takiego „wysiłku” przynosiło uczestnikom wiele bardzo interesujących doświadczeń. Uważne wsłuchiwanie się w samego siebie pozwala bowiem na budowanie stabilnej i autentycznej tożsamości. Sięganie do własnego wnętrza jako punktu odniesienia dla naszych działań i osiągnięć eliminuje potrzebę rywalizacji i porównywania się z innymi osobami. Wysiłek włożony w budowanie oparcia w samym sobie może owocować postawą gotowego do współpracy indywidualisty. Zmierzanie w zaproponowanym wyżej kierunku oddala nas jednocześnie od lokowania poczucia osobistej siły i skuteczności w czynnikach zewnętrznych, które są nietrwałe. Uzależnianie obrazu siebie od zmieniających się i nieprzewidywalnych okoliczności zewnętrznych wymaga stałego, dużego wysiłku i często jest związane z niepokojem o ich utratę. Skrajnym przykładem oddania się czynnikom zewnętrznym jest uzależnienie się od substancji psychoaktywnych (alkohol oraz inne narkotyki), które na chwilę potrafią poprawić nasze samopoczucie.
Poświęcanie czasu samemu sobie być może nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza na samym początku, jednak uważam, że warto inwestować w to czas, w końcu jest to znajomość na całe życie.

Artur Lewandowski (30.10.2014)

Integracja w Bachorzu

Uczniowie klas pierwszych Gdańskiego Liceum Autonomicznego na początku września wzięli udział w obozie integracyjnym w Bachorzu. Ośrodek położony bezpośrednio nad jeziorem Charzykowskim stwarzał dobre warunki do aktywnego spędzania czasu. Uczniowie wraz z opiekunami pływali kajakami, jeździli rowerami i grali w siatkówkę.
Równolegle do sportowych aktywności i zajęć z opiekunami odbywały się warsztaty integracyjne zorganizowane przez Poradnię „Osiek”. Uczniowie byli podzieleni na grupy według profilów przedmiotowych i przez dwa dni wzięli udział w trzech spotkaniach warsztatowych. Były one okazją do pisania i opowiadania o osobie, do zadawania sobie wzajemnie pytań. Ważnym elementem były zadania, które wymagały współpracy w małych grupach. Sprzyjały one wypracowaniu przez uczniów sposobów wspólnego działania, a także były okazją do zaprezentowania umiejętności bycia liderem i kierowania pracą w grupie. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze, a każdy starał się jak najbardziej angażować podczas spotkań warsztatowych. Nie zabrakło też rozmów na temat nadziei i obaw uczniów związanych z rozpoczęciem nauki w nowej szkole. Cykl warsztatów zakończył się podsumowaniem, podczas którego uczestnicy wymieniali się informacjami zwrotnymi, co wywołało wiele pozytywnych emocji.

http://poradnia.gfo.pl/

Artur Lewandowski, Jakub Zieliński (24.09.2014)