Motywacja autoteliczna – warsztaty dla uczniów GLA

Dokonania ludzi to bardzo często wynik długotrwałej i mozolnej pracy. Co sprawia, że jesteśmy w stanie zaangażować nasz czas i energię w takie a nie inne czynności?
Prof. Mihaly Csikszentmihalyi w książce „Urok codzienności” opisuje specyficzny stan, w którym ludzie potrafią dać z siebie wszystko, zatracając się w działaniu. Określa go jako „przepływ” (ang. flow). Działając w tym stanie, potrafimy w pełni zjednoczyć się z tym co robimy, nie powątpiewając sens tego, czym się zajmujemy. Nagrodą jest już samo działanie, a wszystko to dzieje się w teraźniejszości – w odróżnieniu od czynności motywowanych zewnętrznie, których celem jest uzyskanie w przyszłości nagrody np. w postaci dobrej oceny, pieniędzy, satysfakcji, pochwały, uznania itp. Działanie, które jest celem samym w sobie, określane jest jako autoteliczne (gr. „auto” – własny, sam w sobie „telos” – cel) i daje możliwość świadomego wykorzystywania naszych umiejętności. To wprowadza w nasze życie wiele niezwykłych doznań i uczucia ekscytacji, co jest niemożliwe możliwe podczas biernego wypoczynku lub niewymagającej rozrywki.
Uczniowie GLA podczas warsztatów próbują określić, na ile w ich życiu jest miejsce na ich „własne” aktywności, gdy znikają wszelkie oczekiwania i presja czasu, a oni mogą czerpać przyjemność z samego działania. Umiejętność planowania w ciągu dnia „swojego” czasu, to pozwalanie, aby do głosu dochodziły nasze autentyczne potrzeby i zdolności, a to ważny krok do życia w zgodzie ze sobą i światem.

Artur Lewandowski (30.04.2015)

Autoprezentacja - sposób na sukces

Matura tuż-tuż a maturzyści Gdańskiego Liceum Autonomicznego już na ostatniej prostej przygotowań do zdawania egzaminów w formie pisemnej oraz ustnej. Aby pewniej poczuć się podczas prezentowania swojej wiedzy w trakcie egzaminów ustnych z języka polskiego i języków obcych nowożytnych, wszystkie klasy trzecie wzięły udział w warsztatach dotyczących rozwijania AUTOPREZENTACJI, czyli procesu kontrolowania sposobu, w jaki widzą nas inni.
Podczas zajęć oprócz zwrócenia uwagi na ważną podczas autoprezentacji komunikację werbalną, czyli przekazywanie informacji za pomocą wyrazów, w której dużą rolę odgrywają takie czynniki, jak: akcent, stopień płynności mowy oraz treść wypowiedzi, tzw. merytoryczne przygotowanie się, duży nacisk położono również na komunikację niewerbalną, czyli mowę ciała. Podczas praktycznych ćwiczeń zostały zaprezentowane przykłady, w jaki sposób wyraz twarzy, spojrzenie, uśmiech, gesty i postawa mogą zaważyć na pozytywnym odbiorze osoby przez innych. Bardzo wiele osób uważa, że różne sygnały przekazywane przez ciało, szczególnie gdy dotyczą stanów emocjonalnych oraz postaw wobec innych, są w pewien sposób bardziej obiektywne i prawdziwe. Ważną rolę odgrywa również wygląd zewnętrzny, czyli między innymi stosowny do sytuacji ubiór. Ubranie stanowi wizytówkę każdego z nas i w dużym stopniu wpływa na to, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie. Sukces życiowy człowieka w ogromnym stopniu zależy od tego, jak postrzegają i oceniają go inni. Dlatego warto posiadać umiejętność kontrolowania wrażenia wywieranego przez siebie i kierować nim.
Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy przysłowiowego „połamania pióra” oraz przemyślanej autoprezentacji.

Barbara Darmorost, Jakub Zieliński (26.03.2015)

Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka. Organizacja bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka. W oparciu o uzyskiwane informacje prowadzony jest szereg rozmaitych kampanii, poprzez które członkowie Amnesty International podejmują realne oraz praktyczne działania w celu powstrzymania naruszeń praw człowieka i pomocy ofiarom tych naruszeń. Jedną z kampanii, która od wielu lat wpisana jest w działalność Amnesty jest Maraton Pisania Listów. Podczas Maratonu wysyłane są apele do władz oraz listy będące wyrazem solidarności do osób, których prawa są łamane.
11 grudnia Uczniowie Gdańskich Szkół Autonomicznych już po raz trzeci mieli możliwość wzięcia czynnego udziału w Maratonie Pisania Listów.
Od samego rana w GAG i GLA sprzedawaliśmy przygotowane przez uczniów ciasta, co pozwoliło na częściowe sfinansowanie zakupu znaczków pocztowych. O godzinie 10.00 w bibliotece GSA rozpoczęło się pisanie listów. Na specjalnie przygotowanej przestrzeni uczniowie oraz opiekunowie klas mogli zapoznać się z 10 opisami sytuacji naruszenia praw człowieka w różnych częściach świata, które przygotowało Amnesty International. Ruch w czytelni nie ustawał praktycznie przez cały dzień. Eefekt – 266 listów do różnych zakątków świata.
Dziękujemy za zaangażowanie uczniom współorganizującym Maraton oraz wszystkim osobom, które zdecydowały się na napisanie listu!

Artur Lewandowski, Paweł Niesiołowski, Karolina Robak (28.01.2015)

Alfabet

Film pokazuje, w jaki sposób współczesny system edukacji determinuje nasz sposób patrzenia na świat i kształtuje naszą osobowość. Warto obejrzeć i mieć własne zdanie.  Film  inspiruje do myślenia. Od tego warto zaczynać…
Polecam.

Ewa Czech (28.11.2014)

 

 

 

 

 

Wszystkie dzieci są zdolne

„Nauka powinna sprawiać taką radość, żeby myśl
o zbliżających się wakacjach napawała dzieci smutkiem. Dzieciństwo powinno być tak piękne, żeby przez całe życie każde wspomnienie o nim dodawało nam sił.
Książka Wszystkie dzieci są zdolne wyjaśnia dlaczego wg autorów w obecnym systemie wychowania i edukacji konieczne są radykalne zmiany.
Wyniki badań nad mózgiem pokazują bardzo wyraźnie, że każde dziecko jest na swój sposób zdolne. Warto zatem tę wiedzę przełożyć na edukacyjną rzeczywistość.”
Polecam zarówno Nauczycielom jak i Rodzicom.

Ewa Czech (28.11.2014)

 

 
Jak podjąć trafną decyzję?
Uczniowie pierwszych klas Gdańskiego Liceum Autonomicznego w listopadzie wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez doradcę zawodowego, w których mogli przekonać się, jak ważne w życiu jest świadome podejmowanie decyzji oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych wyborów.
W trakcie pracy zespołowej młodzież miała możliwość ćwiczenia podejmowania decyzji, w imieniu bohatera opowiadania, przez wybór jednej z dwóch możliwości, a następnie przeanalizowania momentów krytycznych i punktów zwrotnych. Na tej podstawie zostały omówione istotne kroki tworzące schemat podejmowania decyzji, w tym skupianie się na trzech kluczowych elementach – celu, konsekwencjach i ryzyku.
W procesie podejmowania decyzji swój udział mają zarówno logiczne argumenty, jak i emocje. Są one związane z pracą naszego mózgu, a przewaga jednych bądź drugich zależy od dominacji półkul mózgowych. Aby dowiedzieć się, jaki styl jest stylem dominującym, każdy licealista wypełnił Test Stylu Podejmowania Decyzji. Nasi uczniowie już wiedzą o tym, że aby decyzje były najbardziej optymalne, należy korzystać z obu sposobów, łącząc je w celu uzyskania najkorzystniejszego efektu. By robić to świadomie, warto znać korzyści płynące z jednego i drugiego stylu, a także własne preferencje co do dominującego stylu decydowania.

Barbara Darmorost (30.11.2014)