W styczniu, w większości klas drugich Gdańskiego Liceum Autonomicznego, odbyły się warsztaty mające na celu doskonalenie komunikacji wewnątrzgrupowej. Uczniowie biorąc udział w ćwiczeniu o tajemniczym tytule „Korek”, mieli okazję „na własnej skórze” odczuć znaczenie emocji w sytuacji impasu w pracy zespołowej i rozwiązywaniu zadań. Każda z grup angażowała się, aby rozwiązać zadanie. Na przemian pojawiały się emocje zadowolenia i frustracji, nadmierna aktywność i wycofanie. Dzięki ciekawie skonstruowanemu zadaniu uczniowie doskonalili również umiejętności współdziałania w zespole.

Jakub Zieliński – psycholog (12.01.2018)

Dokładnie w dniu św. Mikołaja odbyło się spotkanie z dziennikarzem, panem Markiem Górlikowski. Celem wizyty pana Górlikowskiego było zapoznanie uczniów z wykonywanym przez naszego gościa zawodem. Spotkanie w formie wywiadu poprowadzili Pola i Czarek. Dzięki ich pytaniom otrzymaliśmy informacje o blaskach i cieniach dziennikarstwa, o sposobach motywowania się do samodzielnej pracy i konsekwencjach reporterskiego dziennikarstwa. Nasz gość opowiedział nam również o książce, nad którą pracował i która niebawem zostanie opublikowana przez wydawnictwo Znak. Panu Górlikowskiemu serdecznie dziękuję za interesujące spotkanie. Jednocześnie zachęcam pozostałych rodziców do wzięcia udziału w prezentowaniu uczniom GLA swoich zawodów.

Jakub Zieliński (07.12.2017)

Pod koniec listopada delegacja uczniów Gdańskiego Liceum Autonomicznego uczestniczyła w Forum Młodych, organizowanym przez Europejskie Centrum Solidarności. To cykliczne już wydarzenie, przygotowywane przez młodzież dla młodzieży z województwa pomorskiego, prowokuje młodych ludzi do debatowania nad istotnymi tematami. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Przestrzeń, Wspólnota, Solidarność”. Dzięki zaproszonym gościom, uczniowie mieli okazję zapisać się na konkretne panele. Więcej informacji pod adresem:  http://www.ecs.gda.pl/forum_mlodych

Jakub Zieliński – psycholog (08.12.2017)

Pod koniec października rozpoczęły się rozmowy indywidualne z uczniami klas drugich Gdańskiego Autonomicznego Liceum, które będą trwały do końca roku szkolnego. Każdy uczeń podczas spotkania grupowego zaproponował dogodne dla siebie terminy spotkań z doradcą zawodowym i na tej podstawie drogą elektroniczną zostaje zaproszony na spotkanie indywidualne. Na podstawie wyników wypełnionych wcześniej kwestionariuszy dotyczących typu orientacji zawodowej oraz wyznawanym przez niego systemem wartości i potrzeb, podczas rozmowy doradczej każdy uczeń ma możliwość bliższego przyjrzenia się sobie, omówienia planów związanych ze swoją przyszłością, usystematyzowania działań.
Z planowaniem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej związany jest proces decyzyjny, czyli ciąg decyzji przybliżających każdego do wykonywania wybranego zawodu. To trudne wybory  , które wymagają od każdego ucznia zebrania wielu informacji i głębokiego ich przemyślenia. Dlatego wyniki wypełnionych i omówionych testów/kwestionariuszy wraz z opisami i przydatnymi stronami internetowymi licealista zabiera ze sobą, by mógł w najbliższym czasie podjąć racjonalną, najlepszą dla siebie decyzję dotyczącą kierunku studiów i drogi zawodowej.

Barbara Darmorost – doradca zawodowy (listopad 2017)