W wybranych klasach drugich Gdańskiego Liceum Autonomicznego, zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu zarządzania sobą w czasie. Uczniowie biorący udział w zajęciach poznali podstawowe informacje na temat organizacji czasu wolnego oraz swoich obowiązków i celów na przyszłość. Poprzez ćwiczenia mogli jasno i wyraźnie zobaczyć, na co przeznaczają swój cenny czas. Następnie dla porównania mieli możliwość zaplanować swój dzień bez żadnych ograniczeń, a tym samym zarządzać sobą w czasie. Na warsztacie była także mowa o perspektywie postrzegania czasu oraz sposobach i metodach na lepsze zarządzanie sobą w czasie.

Aleksandra Pluto-Prondzińska – studentka III roku pedagogiki, Jakub Zieliński – psycholog (27.03.2018)

W styczniu, w większości klas drugich Gdańskiego Liceum Autonomicznego, odbyły się warsztaty mające na celu doskonalenie komunikacji wewnątrzgrupowej. Uczniowie biorąc udział w ćwiczeniu o tajemniczym tytule „Korek”, mieli okazję „na własnej skórze” odczuć znaczenie emocji w sytuacji impasu w pracy zespołowej i rozwiązywaniu zadań. Każda z grup angażowała się, aby rozwiązać zadanie. Na przemian pojawiały się emocje zadowolenia i frustracji, nadmierna aktywność i wycofanie. Dzięki ciekawie skonstruowanemu zadaniu uczniowie doskonalili również umiejętności współdziałania w zespole.

Jakub Zieliński – psycholog (12.01.2018)

Dokładnie w dniu św. Mikołaja odbyło się spotkanie z dziennikarzem, panem Markiem Górlikowski. Celem wizyty pana Górlikowskiego było zapoznanie uczniów z wykonywanym przez naszego gościa zawodem. Spotkanie w formie wywiadu poprowadzili Pola i Czarek. Dzięki ich pytaniom otrzymaliśmy informacje o blaskach i cieniach dziennikarstwa, o sposobach motywowania się do samodzielnej pracy i konsekwencjach reporterskiego dziennikarstwa. Nasz gość opowiedział nam również o książce, nad którą pracował i która niebawem zostanie opublikowana przez wydawnictwo Znak. Panu Górlikowskiemu serdecznie dziękuję za interesujące spotkanie. Jednocześnie zachęcam pozostałych rodziców do wzięcia udziału w prezentowaniu uczniom GLA swoich zawodów.

Jakub Zieliński (07.12.2017)

Pod koniec listopada delegacja uczniów Gdańskiego Liceum Autonomicznego uczestniczyła w Forum Młodych, organizowanym przez Europejskie Centrum Solidarności. To cykliczne już wydarzenie, przygotowywane przez młodzież dla młodzieży z województwa pomorskiego, prowokuje młodych ludzi do debatowania nad istotnymi tematami. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Przestrzeń, Wspólnota, Solidarność”. Dzięki zaproszonym gościom, uczniowie mieli okazję zapisać się na konkretne panele. Więcej informacji pod adresem:  http://www.ecs.gda.pl/forum_mlodych

Jakub Zieliński – psycholog (08.12.2017)