Aktualny Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego znajduje się [tutaj].