W roku szkolnym 2020/2021 z inicjatywy pana Wojciecha Babiańskiego uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie matematyki będą objęci Indywidualnym Programem Konkursowym.
W ramach tego projektu będą uczestniczyli w wybranych lekcjach matematyki z klasą programowo wyższą.  W latach ubiegłych IPK okazał się niezwykle skuteczny i pozwolił na znaczące osiągnięcia uczniów GLA w wielu prestiżowych konkursach matematycznych.

Monika Biblis (09.07.2019)

W roku szkolnym 2019/2020 z inicjatywy pana Wojciecha Babiańskiego uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie matematyki będą objęci Indywidualnym Programem Konkursowym.
W ramach tego projektu będą uczestniczyli w wybranych lekcjach matematyki z klasą programowo wyższą.  W latach ubiegłych IPK okazał się niezwykle skuteczny i pozwolił na znaczące osiągnięcia uczniów GLA w wielu prestiżowych konkursach matematycznych.
Monika Biblis