W roku szkolnym 2021/2022 z inicjatywy pana Wojciecha Babiańskiego uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie matematyki będą objęci Indywidualnym Programem Konkursowym.
W ramach tego projektu będą uczestniczyli w wybranych lekcjach matematyki z klasą programowo wyższą. W latach ubiegłych IPK okazał się niezwykle skuteczny i pozwolił na znaczące osiągnięcia uczniów GLA w wielu prestiżowych konkursach matematycznych.

Monika Biblis (07.09.2021)