W roku szkolnym 2018/2019 z inicjatywy pana Wojciecha Babiańskiego uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie matematyki są objęci Indywidualnym Programem Konkursowym.
W ramach tego projektu będą uczestniczyli w wybranych lekcjach matematyki z klasą programowo wyższą.  W latach ubiegłych IPK okazał się niezwykle skuteczny i pozwolił na znaczące osiągnięcia uczniów GLA w wielu prestiżowych konkursach matematycznych.

Monika Biblis (22.09.2017)